AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Byte av yttre dörrhandtag E39

Svårighetsgrad: 2
Tid: ett par timmar
Verktyg: Svetstråd, stjärnmejsel, lampa, 10 mm lednyckel, 13 mm ringnyckel
Förklaring
1. Lossa minuskabeln på batteriet

2. Tag bort skruven som sitter i dörrens luftkanal, du ser den när dörren är öppen
(TIPS: stäng luftklaffen så att skruven inte ramlar in i dörren).

3. Skruva loss skruven bakom inre dörrhandtaget (täcks av en "hatt")

4. För att ta bort inre dörrhandtaget drar du det lätt framåt och vrider det c:a 180 grader. Jag använde även en svetstråd för att dra fram vajern som är fäst i handtaget.

5. Lossa dörrsidan/klädseln genom att rycka den utåt, börja nerifrån och arbeta dig uppåt.

6. Lossa kabeln till sidoairbagen, lossa de fyra skruvarna (10 mm) som håller den.

7. Tag delvis bort skyddsplasten/ljuddämparen som sitter med en kraftig häftmassa
(OBS! ej hela dörren, bara c:a 1/3 från bakkant)

8. Lägg in lampan i dörren

9. Tag bort den svarta täckbrickan (plast) på dörrens bakgavel, ungefär vid låset

10. Från detta hål trycker du in ett plattdon (c:a 3-4 mm i diameter) c:a 10 mm samtidigt som du lyfter på flärpen/tungan (med hjälp av en slipad och vinklad svetstråd) på andra sidan inuti dörren.

11. Nu ramlar handtaget ut i nederkant, lyft ut det och dra nedåt så lossnar det helt.

12. Flytta över fuktskyddet från det gamla handtaget till det nya och montera i omvänd ordning

13. När du kommer till donet (täckbrickan) använder du svetstråden istället som du sticker in i hålet först, sedan vrider du det. Det finns ett hål här som du hakar i med svetstråden, tryck nu först in handtaget mot dörren för att sedan dra svetstråden mot dig.

14. Bilen blir tyvärr "dement" eftersom batteriet kopplats bort, så du får avsluta med att programmera språk, tid och datum.


Lycka till!
/Kristian

Författare: Kristian Gullback
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.