AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Fixa glappande vev till sollucka

Svårighetsgrad: 1
Tid: 5 minuter
Verktyg: Stjärnskruvmejsel, tång
Förklaring
Symptom: Vevarmen till solluckan hänger ner och stannar inte i sitt ändläge.
Ta loss kåpan genom att dra ner vevarmen och lossa på skruven.
Montera ner kåpan genom att lossa på skruvarna, bild 3 – 5.
Problemet orsakas av att det uppstår ett glapp mellan plattorna och vevarmens fäste.
Detta åtgärdas genom att plattorna trycks ihop med en tång så att de åter igen greppar tag i vevarmen.
Skruva tillbaka allt i omvänd ordning.

Författare: Mugge
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.