AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Generellt om BMW elsystem

Generellt om elsystem, kabelfärger, stereo, säkringar mm.

Obs att avvikelser kan förekomma och att det ev. kan vara ändringar gjorda av föregående ägare, verkstäder osv.

Kopplingsschema för många modeller kan hittas på http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/

Kabelfärger i BMW, typiskt från -90 och framåt

Första färgen är grundfärg, andra är längsgående streck
(xxx) = tvärgående markering

BrunKl 31 jord (kraftjord)
Brun/svartKl 31 jord (mindre strömmar och signaler)
Röd/vitKl 30 fast + (motorrum mm)
Röd/grönKl 30 fast + (kupé mm)
RödKl 30 fast + (till undercentraler mm)
Lila/vitKl R radioläge +
GrönKl 15 tändnings + (även grön/svart och grön/vit)
Svart/gulKl S startläge + till solenoid/startmotor via EWS
Blå/rödP-BUS dörrar/luckor
Vit/grå (gul)I-BUS infotainment
Vit/röd (gul)K-BUS karosseri
Grå/röd58g pwm spänning till alla instrument och reglage från dimmerreglaget
Svart/vitHastighetssignal
BlåD+/61 generator
GrönMatning tändspolar (från KL 15)
Vit/brunMute (stereo-telefon)
Röd/blåInnerbelysning +
>Röd/gulDiv förbrukare, innerbelysning mm (16 min cut off timer)
Blå/brunBlinkers höger
Blå/grönBlinkers vänster
Gul/blåHalvljus höger
Gul/grönHalvljus vänster
Vit/blåHelljus höger
Vit/grönHelljus vänster


Högtalarkablar i E39 m.fl (tvinnade par)

Vänster framGul/Röd + Gul/Brun –
Höger framBlå/Röd + Blå/Brun –
Vänster bakGul/Lila + Gul/Grå –
Höger bakBlå/Lila + Blå/Grå –


Batterier och laddspänning mm

I en bil med 12V elsystem kan följande spänningar vara typvärden för en friskt batteri.

Spänningen mäts över batteriet med allting avstängt (lossa ev. ena batterikabeln) och minst tre timmar efter avslutad laddning. Mätningarna gäller vid vanlig rumstemperatur, tänk på att olika instrument kan visa olika rätt, billiga digitalmultimetrar kan behöva kalibreras mot ett känt värde.

12,7-12,8V = 100% laddning
12,5-12,6V = 60% laddning (sulfatering av batteriet börjar)
12,3-12,4V = 20% laddning (sulfatering pågår, laddning måste ske snarast)

Med batteriet i bilen och motorn startad skall spänningen mätt direkt på batteripolerna ligga runt 13,8-14,2V med normala förbrukade tillkopplade, för att batteriet inte skall urladdas. Tänk på att varje djupurladdning minskar batteriets livslängd, om man råkar tömma battertiet måste det laddas fullt snarast möjligt. Redan efter nån vecka har sulfatering bildats som minskar kapaciteten märkbart även efter full uppladdning. En full uppladdning tar relativt lång tid, räkna med minst ett dygn, därför räcker inte några timmars körning.

Det förekommer att en cell kortsluts internt i batteriet, då minskar alla värden ovan med c:a 2V men vid laddning kommer bilens generator att försöka pressa in hög laddström vilket gör att man ändå kan komma upp mot 13V laddspänning osv. De friska cellerna blir överladdade osv, batteriet måste kasseras och bytas ut. Normalt kan livslängd runt 4-5 år eller bättre kan påräknas om man inte djupurladdar sitt batteri, men det går också att förstöra ett batteri på några månader.Tips

De interna slutstegen är bryggkopplade, detta innebär att det ligger c:a 6V likspänning gentimot chassi/minus på utgångarna. Kablarna får inte komma i kontakt med chassi, viktigt vid användning av hög/lågnivå-omvandlare osv. Vid byte av stereo och användning av adapterkablage händer det ofta att inte den vita kabeln på stift 16 blir inkopplad (oftast märkt Remote, Antenn + osv) varvid antennförstärkaren i bilen inte får någon drivspänning och radiomottagningen blir kass. Samma kabel används för start av extra slutsteg osv. Original Business har inga lågnivåutgångar, den som vill testa att koppla in sådana kan läsa om detta på mektipset "Modifiering för lågnivå/scannermontering".

Generatorstörningar:

Vid inkoppling av extra slutsteg är det inte ovanligt att generatorstörningar uppstår med ett vinande ljud som följer motorvarvet. Många skrönor och uppfattningar om orsaker cirkulerar men den vanligaste orsaken är jordslingor, vilket kan uppstå i alla 1-poliga elsystem där chassiet fungerar som återledare/minuspol och när man kopplar in utrustningar som fysiskt sitter en bit ifrån varandra och samtidigt jordas i olika punkter. Prova alltid med att lossa signalkablarna (låg eller högnivå) på slutsteget, om störningen påverkas eller försvinner så brukar problemet elimineras genom att koppla in en jordisolator (kallas även galvanisk skiljare, jordavbrottsenhet mm) på signalkablaget. Sker oftast enkelt med vanliga RCA-kontakter och olika modeller finns hos de som säljer bilstereo.

Tänk på att skärmade kablar inte kan eliminera magnetiska störfält, endast elektriska. Det är inte så speciellt väl använda pengar att köpa dyra specialkablar i bilar osv med 12V elsystem där det knappast förekommer några elektriska störningsfält, frånsett runt tändsystemet i motorn.

Lite om uteffekter osv:

Den originalmonterade huvudenheten liksom alla andra som säljs och som inte har inbyggd spänningsomvandlare ger c:a 15W uteffekt på högtalarutgången vid någorlunda låg distosion, vanligt är dock att reklam och marknadsföring talar om 50W eller mera. Det går relativt lätt att räkna ut max effekt, eftersom signalspänningen ut kan uppgå till lite under matningsspänningen (12-14V), man har inte mera att tillgå och det måste finnas lite marginaler innan klippning osv.

Vill man höja nivån och ljudkvalitén ett snäpp så måste ett externt slutsteg användas men se gärna över bilens högtalare först. I synnerhet originalmonterade standardhögtalare på t.ex E39 lönar sig att gradera upp. Tänk även på att det är lätt att köra sönder högtalare med för klena förstärkare/slutsteg som tvingas arbeta nära klippning osv. Omvänt så är det inget problem som man kanske tror att en förstärkare som på pappret har högre effekt än vad en högtalare uppges tåla.

Lite om ljusmoduler, belysning osv

I många bilar är det vanligt med en styrmodul (LKM) för de flesta externa lampor och ljuskällor. De kan vara placerad i motorrummet, tillsammans med ljusomkopplaren eller t.ex vid höger a-stolpe som i E39. På lite äldre bilar, t.ex E34 är det vanliga reläer och separata säkringar för de olika förbrukarna, på senare modeller används speciella effekthalvledare (PROFET) som styr varje lampa. Dessa har inbyggd avkänning av belastning osv och känner av t.ex kortslutning eller trasig lampa. Därför finns inga separata säkringar utan ett par huvudsäkringar och belastningen kopplas bort automatiskt vid fel eller överbelastning. I vissa fall kontrolleras lampor osv redan innan man slår på dessa, därför kan man inte hur som helst inte byta ut halogen eller vanliga lampor mot t.ex xenon eller LED eftersom dessa utgör en helt annan last jämfört med glödtråden i vanliga lampor. Ljusmodulen kan även styra en 21W broms eller blinkerslampa ( dimmer genom switchteknik) till en effekt motsvarande 5W vilket används i vissa fall som reserv när en lampa går sönder eller permanent i t.ex bakljus på E46.

Exempel vid xenonljus:

Anslutningsbeteckningar i tyska bilar

Ofta relaterat till Kl (ty. Klemme) i kopplingsshema osv

1Tändspole, brytarsida
15Tändspole, plus in
30Batteri plus
31Batteri minus, chassie
49Blinkrelä, plus in
49aBlinkrelä, plus ut till blinkersomkopplare och lampor
50Startmotor, manöverplus från tändninglås och ev. EWS
54Bromsljus
56aHalvljus
56bHelljus
58g Reglerad spänning till instrumentbelysning
58L Vänster bakljus
58R Höger bakljus
61In/utgång (D+) på generatorn för aktivering av laddning samt laddlampa
85Relä, manöverström (minus om reläet är polariserat med diod osv)
86Relä, manöverström (plus om reläet är polariserat med diod osv)
87Relä, utgång vid enkelrelä
87aRelä, utgång i viloläge (växlande relä)
87b Relä, utgång i aktivt läge (växlande relä)
Kl "R" Radioläget på nyckeln
Kl "15" Tändningsläget (normalt körläge) på nyckeln
LVänster blinkers
RHöger blinkers


Säkringsplacering E39:

Säkringar placerade i handsfacket, panel 1
1. 30AVindrutetorkare (Relä K11)
2. 30AVindruta och Ljusspolning. (Modul K6)
3. 15ASignalhorn(relä K2-K555)
4. 20AInnerbelysning, bagagerum, Vindrutespolning. (Huvudmodul A1)
5. 20ATaklucka (Modul A33) Relä öppning
6. 30A Fönsterhissar, Centrallås ( Passagerarmodul A24)
7. 20AKylfläkt motor normal hastighet (relä K21)
8. 25AABS/ASC ( kontrollmodul A52)
9. 15AVärme spolarmunstycken, Klimatanläggning A/C (Kontrollmodul A11)
10. 30AStolsinställning passagerarstol
11. 8AServotronic / Huvudmodul (A1)
12. 5AEWS Immobilizer (A836)
13. 30A Rattinställning, Stolsinställning förarstol (minnesmodul A21)
14. 5AMotorstyrningsmodul DME (ECM) (A6000)
15. 8ADiagnosuttag, Motorstyrning, Automatlåda kontrollmodul (AGS 8532)
Temperatur switch, oljenivåsensor, Generator.
16. 5ALjusmodul (LKM A3)
17. 10AABS/ASC.Diesel-(kontrollmodul A52) , Bränslepump (relä K96) Kopplingscentral ( A169)
18. 5AInstrument / kontrollmodul för instrument
19. 10AEDC –PDC - 5A Unloader relay K93)
20. 8AElbakruta, Värme, A-C modul A11, Kylfläkt motor fläktsteg 3 (K201) RDC-modul (A85)
21. 5AStolinställning förare, Avbländbara backspegel, Garageöppnare
Relä vilströmsavstängning för viloläge (K72).
22. 30AExtra fläkt full hastighet Relä K22 (kondensorfläkt ??)
23. 10AVärme, Parkeringsvärme / 5A Höger MID Display (A111)
24. 5ABelysning för instrumentbräda, instrument modul, Styrning lägessensor.(R33)
25. 8AMID-Display. A103) Radio OBD II plugg
26. 5AVindrutetorkare (manöver) Relä K36 o K37
27. 30AFönsterhissar , Centralreglering , Huvudmodul (A1)
28. 30AVarmluftsfläkt (relä K4) A/C . Transmission kontrollmodul AGS (A7000)
29. 30AYtterspeglar inställning, Fönsterhissar, Centrallås
30. 25AABS Diesel-ABS-Bensin (Ventil relä K95)
31. 10AABS-Bensin ,ASC/DSC, Bränslepump. Styrning lägessensor (R33)
(Secondary air injektion pump, leakage diagnospump förmodligen US bilar)
32. 15ASätesvärme. Kopplingscentral
33.
34 10ARattvärme, Ratt airbag släpring.
35. 5AFläkt, bakre
36.
37. 5AEWS Immobilizer (A836)
38. 5ABelysning för instrumentbräda, Indikationsbelysning Automat, Diagnosuttag ,
Regnsensor (B57) , Centrallåsknapp, Signalhorn (relä K2)
39. 8AAirbag. Belysning Make-up spegel, Laddningsockel (X779) ficklampa?
40. 5AInstrument , Seat load assembly (A113). Säkerhetsbälteskontakter, Airbag /krocksensor)
41. 5AAirbag, Bromsljus, Hastighetsreglering,farthållare , Ljusmodul
42. 5ASpänningsbegränsningssystem Kontrollmodul (A12)
43. 5ABordmonitor, Radio, Telefon, Bakre spolarpump och torkare.
(Manöver) Unloader relay terminal R (K3)
44. 5AMultifunktionsratt, MID-display, Radio, Telefon , Ratt, airbag släpring
45. 8ABakre rullgardin.


Säkringar placerade i bagageutrymmet ovanför batteriet, panel 2
46. 15AParkeringsvärme luft /fläkt
47. 15AParkeringsvärme
48. 5ALarm. Invändig rörelsesensor, Lutningssensor, Larmsignal , Avbländning backspegel
49. 30AElbakruta
50. 8ALuftfjädring
51. 30ALuftfjädring (pump) Ciggarettändare bak,
52. 30ACiggarettändare fram
53. 8ACentrallås, tanklucka, baklucka,
54. 15ABränslepump
55. 20ABakre Spolarpump och Torkare.
56. 30AMonitor, Radio, Video, CD-växlare. Förstärkare, GPS-mottagare
57. 10AMottagare/Sändare, Kompensator, Ljudingång
58. 10AUnloader reley terminal R (K3)
59. 5ASläpvagnsanslutning
60. 15AEDC Kopplingscentral
61. 5APDC, Värmestolar strömbrytare
62.
63.
64. 30ABordmonitor,CD-växlare, Navigationssystem, Radio ,Telefon.
65. 10ATelefonMottagare/Sändare
66. 10ABordmonitor,Navigationssystem, Radio, Telefon. Värmebakruta.
67- 74. Ej Använda


Säkringar placerade i bagageutrymmet ovanför batteriet, panel 5:
100. 200AMatning till Panel 4 Säkringar 107-114
101. 80AMatning för säkringar 46-50 och 66
102. 80AMatning för säkringar 51-55
103.
104. 50AUnloader relay terminal 15 (K39)
105. 100AKylfläkt motor fläktsteg 3 relä. (K201)
106. 80AMatning till säkringar 56-59


Säkringar placerade bredvid passagerarstolen/tröskel under mattan, panel 4
107. 50ASecondary air injektion pump relä. US?
108. 50AMotor kontrollrelä (K94)
109. 80ASäkring 4 och 5 i Panel 3, motorelektronik , Motorkontroll modulrelä
110. 80AMatning för säkringar 1-12 & 22- 26
111. 50AData överföring kontakt (D100) Tändningslås.
112. 80ALjusmodul LKM
113. 80AMatning för säkringar 13& 27 – 30 , Ljusmodul.
114. 50AData överföring kontakt. Tändningslås.


Säkringar placerade bredvid reläpanelen i handskfacket, panel 6
75. 50AKylfläktsmotor kondesorfläkt/motorkylning.
76. 40AFläktreläenhet full fläkt (N2)


Säkringar placerade i elektronikboxen i motorrummet, panel 3.
1.Oanvänd
2. 30AInsprutare ( X6101- X6106), Kontrollmodul motor (A6000)
3. 20AKamaxelsensor , Vevaxelsensor, Luftmassemätare, Termostat.
4. 30ALambda sensorer ,Transmissions kontroll modul (A7000)
Författare: Folke
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.