AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Uppgradering av navigator, bildskärm och TV-modul

Svårighetsgrad: 3
Tid: 1-3 timmar
Verktyg: Liten sexkantnyckel och vändbar skruvmejsel ur bilens verktygslåda, starka nypor, (sönderklippt trådgalge)
Förklaring

E38:or och E39:or med Navigation System Professional (optionskod 609) fick under de sista modellåren en uppgradering i form av en betydligt större och modernare bildskärm i mittkonsollen fram (se här för jämförelsebilder). Den gamla 4:3-bildskärmen från Philips byttes ut mot en 16:9-skärm från Alpine av samma typ som fortfarande är standard i många modeller med navigation men utan iDrive, exempelvis E53. E38 och E39 delar på de flesta komponenterna i navigationssystemet, det går således utmärkt att ta en bildskärm ur t ex en nyare E39 och sätta in i en äldre E38.

Den vanligaste uppgraderingen är just att man byter ut den gamla bildskärmen mot en ny, men det förekommer också att man byter ut själva navigatorn. Detta är en otroligt enkel operation jämfört med att byta ut bildskärmen. I samband med att man byter bildskärmen kan det också bli nödvändigt att byta TV-modulen. Detta på grund av att äldre TV-moduler (bilar tillverkade 1998 och tidigare) inte har stöd för 16:9-formatet. Resultatet blir att man får en bild i 4:3-format i mitten av skärmen. Att byta modulen är lyckligtvis också väldigt lätt.

Viktigt: Denna guide utgår ifrån att du har en MKII-navigator. Äldre MKI-navigatorer är i många fall inte kompatibla med 16:9-skärmen. Du kan ta reda på vilken modell du har genom att gå in i inställningsmenyn och avläsa siffrorna i övre högra hörnet, t ex "SW 2-1/81". Är den första siffran en tvåa så har du en MKII-navigator.


Stilrent? Ja. Modernt? Nej. På bilderna har artikelförfattaren kopplat in sin dator. Klicka för förstoring.

Delar
Ny bildskärm, navigator eller TV-modul är inget man vill köpa nytt från BMW då priserna är extremt höga. Du kan se part numbers för navigator och TV-modul här och för bildskärmen här. Det finns en ännu nyare modell av datorn som heter MKIV, den levererades dock aldrig fabriksmonterad i E38 men däremot i E53 (bild här). Den skall enligt uppgift fungera utmärkt i E38/E39 också. Den enda delen som skiljer sig mellan E38 och E39 är ramen kring bildskärmen, nummer tre på den här bilden för E38 respektive den här för E39. E39-ramen passar i E38 men lämnar glipor runt omkring, det ser med andra ord inte så värst bra ut. En ny ram kostar cirka 300 kronor från BMW.

Koppla ifrån batteriet!
Steg ett innan du gör någonting annat: Lås upp bilens dörrar, öppna bakluckan och koppla loss minuspolen på batteriet. Den lösa kabeln placeras lämpligtvis så att den inte av misstag kan komma i kontakt med minuspolen. Använd handskar för säkerhets skull. Batteriet finner du under en lucka till höger i bagageutrymmet (E38). Sladden till minuspolen sitter fast med en mutter som lossar med hjälp av den lilla sexkantnyckeln i bilens verktygslåda.


Föredömligt urkopplat batteri. Klicka för förstoring.

Demontering av den gamla bildskärmen
För att komma åt skruvarna som håller fast bildskärmen, bandspelaren och de tillhörande knapparna (allt är en och samma enhet) måste du först lossa trälisterna till höger och vänster. Börja med att öppna handskfacket och lossa de fyra skruvar som håller plastskivan som utgör dess "innertak". Tre av skruvarna sitter nära kanten, den fjärde längst in till vänster (bredvid ficklampan om du har en sådan). Använd stjärnskruvmejseln. Var försiktig när du tar loss plastskivan så att du inte skadar sladdarna till handskfackets innerbelysning. Det är inte nödvändigt att ta loss dessa, skivan kan med fördel ligga kvar i handskfacket under tiden du jobbar.

Med handsfackets innertak ur vägen kan du komma åt de fyra plastmuttrar som håller fast gummilisten omedelbart ovanför handskfacket - såvida du inte sitter i en E39, där finns nämligen ingen gummilist och du kan gå direkt på trälisten som sitter fast på samma sätt. Muttrarna är ganska stora, konformade och sitter troligen inte särskilt hårt. De yttersta två sitter med den breda sidan inåt (mot listen), de innersta två sitter med den breda sidan utåt (mot motorn). Kom ihåg hur de skall sitta tills dess det är dags att sätta fast listen igen! När alla muttrarna är borttagna är det bara att dra gummilisten rakt ut. Trälisten ovanför är betydligt svårare att få loss då muttern längst till vänster är väldigt svår att komma åt. Dessutom sitter trälisten betydligt hårdare fast, och kan gå sönder om den utsätts för allt för mycket våld. Jag fick loss den genom att trycka på skruvarna inifrån med hjälp av skruvmejselns handtag, en i taget från höger till vänster.

Den vänstra trälisten är lyckligtvis betydligt enklare att få loss än den högra. Med ratten i sitt nedersta läge, stick in ett finger mellan ratten och listen. Lirka tills den lossnar - den hålls bara fast av friktion. Se bilder nedan.
Bilderna visar demontering av gummi- och trälisterna runt mittkonsollen. Klicka för förstoring.

För att få loss bildskärmen måste du först ta loss träpanelen som sitter framför. Egentligen är det ett tunt lager trä (eller vad du nu har för panelinlägg i din bil) ovanpå aluminium, inte särskilt ömtåligt. På vänster och höger sida av bildskärmen finner du tre skruvar - enbart den som sitter närmast bildskärmen skall lossas (se bild nedan). Du måste också lossa en skruv som sitter i mitten av bildskärmens underkant. Därefter är det bara att ta loss panelen, vilket blottlägger ett antal ytterligare skruvar: i de övre vänstra respektive högra hörnen samt nedanför och till höger om volymratten, samt nedanför och till vänster om menyratten. Skruva loss dessa med stjärnskruvmejseln (de Torx-skruvar som sitter lite varstans behöver du inte skruva loss) och drag därefter hela enheten rakt ut. Du tar loss de två kontakterna som sitter i enhetens baksida genom att trycka in spärrarna och vika ned låsbyglarna.Bilderna visar demontering av bildskärmen. Klicka för förstoring.

Montering av den nya bildskärmen
Anslut kontakterna i den nya bildskärmens baksida, sätt den på plats och skjut den försiktigt rakt in tills det tar stopp. Skruva i skruvarna (skruvhålen sitter på samma ställen som för den gamla skärmen) och sätt fast ramen. På bilderna nedan är en ram för en 5-serie monterad - observera den dåliga passformen! Man behöver inte ta loss alla trälisterna för att kunna få loss ramen senare, det räcker med att ta loss den lilla trälisten till vänster och därefter bända loss ramen. Den sitter endast fast med små plasthakar i över- och underkant.Bilderna visar montering av bildskärmen. Klicka för förstoring.


Ser det ut så här är det kanske läge att byta TV-modul. Klicka för förstoring.

Byte av TV-modul och/eller navigator
Detta stycke är främst applicerbart på E38 och E39 i sedanutförande då delarnas layout skiljer sig åt en smula. Såväl navigator som GPS-mottagare, TV-modul, CD-växlare och en hel del annan elektronik sitter under en lucka till vänster i bagageutrymmet. Irriterande nog så måste du ta loss navigatorn för att kunna komma åt TV-modulen (på E39 eventuellt även CD-växlaren) - men det är å andra sidan barnsligt enkelt. Runt kanten på navigatorn finns fyra hål. I dessa sticker du in några lämpliga pinnar - jag klippte itu en trådgalge (se bild), vilket fungerade utmärkt - och drar därefter enheten rakt ut. Kontakterna som sitter fast i enhetens baksida lossas på vanligt sätt. Därefter behöver du bara ta loss ramen (sitter med plasthakar, fyra i över- och underkant, två på sidorna) och lossa de två plastskruvarna till höger för att kunna ta loss panelen.

Med panelen ur vägen finner du TV-modulen längst fram, till vänster om CD-växlaren. Bakom den sitter GPS-mottagaren, till vilken GPS-antennen är kopplad. Om du skall installera en ny navigator har den med allra största sannolikhet GPS-mottagaren inbyggd - koppla i sådant fall ur GPS-mottagaren och anslut antennkabeln direkt till den nya navigatorn. För att komma åt GPS-mottagaren måste du ta loss TV-modulen, den sitter fast med en enda skruv (se bild). När du har bytt det du vill byta och kopplat ihop allting (inga instruktioner krävs - följ färgkodningen!) sätter du tillbaka panelen, ramen och navigatorn. Därefter kopplar du in batteriet, sätter dig i framsätet och njuter - förutsatt, givetvis, att allting fungerar. Lycka till!
Bilderna visar byte av TV-modul och navigator. Klicka för förstoring.

© Wilhelm Svenselius 2005. Får distribueras och publiceras av vem som helst, utan restriktioner, så länge upphovsmannens namn anges.


Författare: Wilhelm Svenselius
Fotograf: Peter Hamberg
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.