AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Återställning av döda pixlar i huvudinstrument

Svårighetsgrad: 2
Tid: 45 min-2 timmar
Verktyg: Torx 10-mejsel, rengöringsmedel (se nedan)
Förklaring

Döda pixlar är något av ett standardfel på E38:or, även relativt nya diton. På min 740iA '99 hade en pixelkolumn i huvudinstrumentet lagt av, den lös antingen svagt eller inte alls. Ett rent kosmetiskt fel som inte påverkade bilens funktion i övrigt; det är dock irriterande när pixlar saknas, och jag fann det därför värt mödan att åtgärda felet.

Sammanfattning
Pixeldisplayen i bilens huvudinstrument består av två delar: en glasplatta i vilken själva lyselementen sitter, och en orange plastplatta som innehåller kontakterna till varje pixel. Konstruktionen är inte så värst lyckad, med tiden gör vibrationerna att kontakterna oxideras och korroderas, resultatet är pixlar som lyser halvt eller inte alls. Lösningen är att plocka isär huvudinstrumentet så långt att kontaktplattan kan nås, därefter bespruta den med rengöringsmedel.

Rengöringsmedel
Jag använde mig av tre olika medel för själva rengöringen: CRC Oxide Clean, CRC Contact Protect och Air Duster PFR 4-44. Dessa finns på Clas Ohlson och kostar 59, 55 resp. 119 kronor per burk. Med undantag för airdustern lär dock flaskorna räcka för ett stort antal rengöringar, då mycket lite medel gick åt. Det rör sig trots allt inte om några större ytor att rengöra. CRC Oxide Clean är själva rengöringsmedlet, som avlägsnar oxider och korrosion. CRC Contact Protect lägger sig som en film över kontakterna och skyddar mot ytterligare nötning och oxidation. Air Duster PFR 4-44 är tryckluft på burk som blåser rent ytorna från damm och snabbar upp torkningen. Den är för övrigt användbar även vid renblåsning av interiördetaljer, men dyr. Den som är ute efter billigaste möjliga reparation klarar sig troligen med enbart CRC Oxide Clean eller motsvarande.

Löstagning av huvudinstrumentet
Efter att ha sett till att huvudinstrumentet är strömlöst (jag kopplade inte ur batteriet, men väntade tills datorn, interiör- och instrumentbelysningen slocknat), drag ut ratten till sitt nedersta/yttersta läge. Detta är nödvändigt för att kunna få loss instrumentet. Du finner två små skruvar högst upp i instrumentet, lossa dessa. Nu kan du genom att försiktigt trycka upp gummikanten med händerna eller genom att sticka in en platt skruvmejsel lossa huvudinstrumentet. Detta går mycket lätt, hela modulen "faller ut" utan motstånd.Klicka på respektive bild för förstoring.

Drag ut modulen så långt det går utan att belasta sladdhärvorna som sitter fast i bakkanten. Lossa därefter dessa. Det finns tre kontakter, för att få loss var och en måste du trycka ner den lilla spärren i mitten och därefter fälla ned låsbygeln. När du fäller ned bygeln skjuts kontakten sakta ut. Några sladdar sitter också fast i en klämma bakpå instrumentet, denna är av plast och kan lätt dras loss utan att den går sönder. När du väl fått loss alla sladdar, lägg modulen ned (akta så att inte plasten på framsidan repas) så att du har tillgång till baksidan.

Isärtagning av instrumentmodulen
På modulens baksida finner du fem plastkryss i små nedsänkningar. Använd en tång för att vrida dessa så att de passar in i de kryssformade hålen under. Kryssen sitter HÅRT, använd en spetsig tång och var inte rädd för att ta i! Det tog mig flera försök att få kryssen perfekt passade till hålen. När du sätter ihop modulen behöver du inte dra tillbaka kryssen om du inte vill, modulen sitter ihop alldeles utmärkt även utan dem.

När kryssen ligger rätt kan du ta loss modulens framsida från själva instrumenten. Du måste trycka in de fyra plastklämmorna (två på ovansidan, två på undersidan) och dra isär de två halvorna. Även detta kan kräva lite våld, klämmorna sitter hårt och det är trögt att få isär halvorna, särskilt om kryssen inte är perfekt passade till sina hål. Jag fann att det enklaste sättet var att gå runt instrumentet och lossa en klämma i taget, med början på den övre högra (sett från modulens baksida) klämman.Klicka på respektive bild för förstoring.

Lägg undan framdelen av modulen och lägg instrumentdelen med instrumenten uppåt på en mjuk yta, t ex i knät (lägg lite papper mellan för att suga upp ev. dropp från rengöringsmedlet). Ramen kring mittdisplayen är av metall och sitter fast med fem klämmor - två i nederkanten, tre i överkanten. De övre är oåtkomliga med mindre än att man tar isär hela instrumentet, något jag inte rekommenderar. Lossa de nedre två klämmorna med en platt skruvmejsel och böj ramen framåt tills du kommer åt den orange plasten under glasskivan. I instruktionerna jag följde stod att man också skulle lossa de åtta små torx-skruvarna som håller fast mätartavlorna - jag fann dock att detta inte gjorde någon nytta, så det steget kan antagligen hoppas över. Skulle du ta loss skruvarna så var försiktig med mätartavlorna!

Rengöring av displayen och kontakterna
Spreja rengöringsmedel (Oxide Clean) på den orange plasten, kontakterna på instrumentets baksida och (valfritt) in i själva instrumentet. Undvik att spreja kontakterna som hänger ut ur hålet i instrumentbrädan om inte strömmen är helt avslagen. Låt överflödigt medel rinna av och låt därefter torka. Du kan torka bort medel som rinner ut på instrumentets framsida med vanligt papper (använd tryckluften för att blåsa bort damm och pappersrester). När medlet har torkat, spreja med det andra medlet (Contact Protect) och låt även det torka. Torkningen bör bara ta några minuter i varje omgång, du kan snabba på processen med tryckluften om du vill (den är också bra för att "blåsa ut" överflödigt rengöringsmedel). När allt är torrt, sätt ihop instrumentet, anslut kontakterna (glöm inte låsbyglarna) och slå på strömmen.Klicka på respektive bild för förstoring.

Funktionskontroll
Ett enkelt sätt att kolla om instrumentet fungerar (bättre) efter reparationen är att köra instrumenttestet som finns i den dolda färddatormenyn. Observera att du först måste ha låst upp denna, instruktioner för hur detta går till finns exempelvis här. Håll inne den högra knappen i huvudinstrumentet tills dess "CHECK CONTROL OK" slocknar och "TEST NO.1" visas. Klicka en gång för att komma till "TEST NO.2". Tryck en gång på den vänstra knappen i huvudinstrumentet. Nu borde samtliga mätare och inkopplade indikatorlampor lysa, och ett rutmönster borde visas i pixeldisplayerna.

OBS: När jag var klar, hade monterat ihop allt och testade instrumenten så lös först inte de skadade pixlarna på full styrka, snarare 50%. Efter bara en stunds körning blev dessa emellertid gradvis bättre, för att efter cirka 15 minuter lysa med full styrka, oskiljbara från övriga pixlar. Var därför inte avskräckt om allt inte ser perfekt ut direkt. Enligt uppgift från instruktionerna jag använde kan reparationen med fördel upprepas om problemet skulle återkomma, eller om första försöket inte leder till att alla pixlar återställs.

© Wilhelm Svenselius 2005. Får distribueras och publiceras av vem som helst, utan restriktioner, så länge upphovsmännens namn anges. Delvis baserat på information från CarDomain.Varning: Observera att ovanstående metod inte löser själva orsaken till pixelbortallet. Felet riskerar att återkomma efter en viss tid. Värre är att spraymetoden kan leda till att instrumentet till slut inte går att reparera av fackmän. För mitt påstående hänvisar jag till bla Guido Kulka i Tyskland som sedan 8 år framgångsrikt återställer pixelproblem åt bl a BMW, Alpina, Mercedes m fl. Mer om Guido kan man bla läsa på 7er.com och clube31.de.
Av Scheckheft


Författare: Wilhelm Svenselius
Fotograf: Mattias Ifverström
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.