AUTOPOWER » GÖR-DET-SJÄLV » MEKARTIPS
Bromsar ] [ Elektronik ] [ Hjul/upphängning ] [ Kaross ] [ Motor & Transmission ] [ Service ] [ Värme/ventilation ] 

AutoPower Mekartips

Nollställning serviceindikator

Svårighetsgrad Svårighetsgrad: 1
Tidsåtgång Tid: Några minuter
Verktyg Verktyg: Finger
Förklaring -->


LÄS DETTA FÖRST!
AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.

Detta mekartips gäller för BMW E46/E39 tillverkade efter 6/00 med enbart OBD II diagnosuttag. Ev. flera modeller efter 6/00. Återställning.
Resetknappen sitter till vänster om hastighetsmätaren i kombiinstrumentet. Vid Tändning FRÅN trycks knappen in och hålls intryckt medan tändningsnyckeln vrids till läge 1 (radioläget). Knappen hålls intryckt ytterligare en stund och efter 5 sekunder visas Service-statusen. Antingen OILSERVICE eller INSPEKTION och resterande körsträcka visas i kilometer. Efter ytterligare en kort tryckning på knappen visas tidsintervalls-inspektionen som en klocka och kvarvarande tid i dagar.

För att komma till återställningsläget, måste knappen hållas in i ytterligare 5 sekunder. På displayen blinkar rE i 5 sekunder. Körsträckeservicen kan återställas genom att man släpper knappen och sedan trycker in den och släpper den igen (medan displayen blinkar) . Om ingen återställning ska ske kan man behålla den gamla körsträckeservicen genom att släppa knappen och vänta tills blinksekvensen är slut. Efter återställningen visas den nya körsträckeservicen i 5 sekunder.

Efter körsträckeinspektionen kan tidsintervallsinspektionen återställas.
Statusen för tidsintervallsinspektionen visas i displayen. För att återställa denna, måste knappen hållas intryckt i 5 sekunder. På displayen blinkar rE i 5 sekunder. Återställning sker genom att man släpper knappen, trycker in den igen och släpper den igen. Den nya statusen för tidsintervallsinspektionen visas därefter i 5 sekunder sedan visas End SIA.
Enligt Bosch diagnos program och Bentleys manual.
Författare: Hasso

Upplagd: 2005-01-17   Ändrad: 2005-09-21     Visad 80.176 gånger
AUTOPOWER » GÖR-DET-SJÄLV » MEKARTIPS