AUTOPOWER » FORUM
[ Ny användare ] [ Ändra användare ] [ Hjälp ]
Sök inlägg ] [ Alla ] [ 100 mest visade ] [ Hetaste 100 ] [ Senaste 100 ]
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 3-Serien ]

E30 Cabrio Erfarenheter

Visad 101.620 gånger
Besvara
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AutoPower Forum Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan
Inlagd av Fråga
Antal inlägg1.157 st
Postad/Inlagd2004-08-30 13:00
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
Grus i bilen

Nyligen demonterade jag plastinnerskärmarna på cabben. Jo
men det såg ju fint ut upptill i hjulhuset, men jag hittade också
ett mindre grustag (ca 1/2 liter grus) på varje sida mellan
framskärmens nedre kant och tröskeln (utrymmet under
sidoblinkers) som antagligen byggts upp under bilens livslängd.
Utrymmet är så pass tillstängt att gruset tycks kunna behålla sin
fuktighet alldeles utmärkt och ge en förträfflig grogrund för
framtida rost.

Den som vill behålla sina framskärmar på lite längre sikt ska
kanske inspektera utrymmet med jämna mellanrum? På min var
det i alla fall lätt att inspektera: Det finns en ”inspektionslucka”,
stor som en handflata, på den nedre delen av plastskärmen.
Luckan sitter med bara två skruv och tar nån minut att ta bort
och sätta dit för inspektion.

Jag antar att gruset med åren letar sig in i den lilla glipan mellan
plastinnerskärm och framskärm.


          IP: ...[.100.47]
Antal inlägg184 st
Postad/Inlagd2004-08-30 13:38
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
325i Cab -92
635CSi -85
Jag hittade också detta grustag på min bil för något år sedan. Dessutom är det något slag av avrinningshål därinne. När jag drog ut mitt grus så kände jag detta fyrkantiga avrinningshål. Det går att känna hålet om man känner längst ned innanför skärmen. Dock var det omöjligt att vinkla handen så att man kunde få in ett finger och pilla ut allt grus ur detta hål. Jag böjde en piprensare och körde för fullt. Inne i hålet satt ytterligare en halv deciliter grus!

Håkan           IP: ...[234.225]
Antal inlägg1.157 st
Postad/Inlagd2004-09-01 16:46
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
Mmh jo det stämmer, jag jag upptäckte också denna avrinning.
Jag satte tillslut vattenslangen mot stället och spolade tills det kom ut rent vatten undertill. Förhoppningsvis kom allt grus ut
och inte någon annanstans.           IP: ...[.100.47]
Antal inlägg1.157 st
Postad/Inlagd2005-02-04 18:17
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
Med [LÄNK] känner jag nu till fyra E30 elcab (inkl min) som råkat ut för samma dyra haveri. Tappen på sufflettmotorns lättmetallshölje som fäster vredet (54 34 8 112 788) går av. Tyvärr är sufflettmotorn sällsynt på skroten och BMW säljer inte höljet separat utan en ny motor (54 34 8 106 979) måste till på bortåt 6 000 kr (eller 10 000 - 12 000 kr med arbete).

Efter att det hänt på både min och en kompis bil gick vi igenom våra bilar och vi hittade en trolig orsak. Båda våra bilar (-91) tycks ha en "bugg" i styrboxen (61 35 1 394 295) som styr synkroniseringen av sufflettens bägge motorer. "Buggen" är den sannolika huvudorsaken till haveriet åtminstone i våra två bilar. Om den finns på andra serienummer/årsmodeller vet vi inte.

"Buggen" uppträder bara om man avbryter en pågående upp- eller nedcabbning och sedan fortsätter den. Därför kan man säga till den som inte vill läsa resten:

STOPPA ALDRIG EN PÅBÖRJAD NED- ELLER UPPCABBNING OM DU INTE ABSOLUT MÅSTE - FULLFÖLJ SEKVENSEN TILLS SUFFLETTEN ÄR NERE (ELLER UPPE)!

Det är i så fall bara om något hindrar suffletten/sufflettluckans framfart. Då måste man ju stoppa för att undvika skador.


För den intresserade förklaras mer om "buggen" nedan. För att beskriva i vilken situation buggen uppträder måste vi först klara ut sufflettens arbetsyckel.


SUFFLETTENS ARBETSCYKEL

El-suffletten på E30 cab drivs av 2 elmotorer med varsin tillhörande växellåda. Den ena motorn driver sufflettluckan - den andra motorn driver suffletten. När suffletten körs så startar och stannar de båda motorerna i följd och deras arbetscykler är synkroniserade för att allt ska stämma. Synkroniseringen sker med hjälp av några mikrobrytare som lämnar info till en styrbox (61 35 1 394 295). Resultatet är:

Om suffletten är uppfälld och öppnaknappen trycks in:

Steg 1 Sufflettmotorn startar och den bakre sufflettbågen lyfts
upp.

Steg 2 När den bakre bågen når sitt övre ändläge slås sufflettmotorn av

Steg 3 Luckmotorn går och sufflettluckan öppnas

Steg 4 Sufflettluckan når sitt fullt öppna läge och luckmotorn slås av

Steg 5 Sufflettmotorn startar och den bakre sufflettbågen fälls ned och passerar sufflettmotorns stoppläge och fortsätter så att suffletten fälls ned

Steg 6 Suffletten når sitt hopfällda läge och sufflettmotorn stannar (suffletten ligger nu hopvikt i sufflettlådan med helt öppen sufflettlucka)

Steg 7 Luckmotorn startar och sufflettluckan stängs

Steg 8 Luckmotorn kopplas ur då luckan är stängd. Bilen är nedcabbad.


Tryck in stängknappen.

Steg 9 Luckmotorn startar och sufflettluckan öppnas

Steg 10 Luckan når sitt ändläge (luckan är helt öppen) och luckmotorn slås av

Steg 11 Sufflettmotorn startar och suffletten fälls upp och passerar sufflettmotorns stoppläge (där suffletten är "uppfälld" med sufflettluckan fullt öppen) och fortsätter så att den bakre sufflettbågen lyfts upp

Steg 12 Den bakre bågen når sitt övre maxläge och sufflettmotorn slås av

Steg 13 Luckmotorn går och luckan stänger

Steg 14 Luckan är stängd och luckmotorn slås av

Steg 15 Sufflettmotorn startar och den bakre bågen sänks ned

Steg 16 Sufflettmotorn når sitt stoppläge där mikrobrytare S2 på sufflettmotorn bryter och sufflettmotorn stannar. Bilen är uppcabbad.


NU TILL "BUGGEN"

När som helst under sekvensen 1-16 kan man ju avbryta och köra suffletten antingen framåt eller bakåt (t ex om man ångrar sig under en nedcabbning och plötsligt vill cabba upp igen eller tvärtom).

"Buggen" uppträder bara om suffletten stoppas i steg 3 eller steg 13 ovan, dvs då sufflettluckan håller på att öppna (eller stänga)och den bakre sufflettbågen står i sitt max uppfällda läge så att sufflettluckan ska kunna passera förbi bakom den.

Om man stoppar suffletten i steg 3 eller steg 13 så stannar ju sufflettluckan. "Buggen" uppträder precis när man trycker in knappen igen för att fortsätta sekvensen. Då får SUFFLETTMOTORN ström under ca en halv sekund och vrider sufflettens drivaxel ca 5 grader motsols så att den bakre sufflettbågen pressas mot sitt maxläge. Omedelbart därefter går luckmotorn igång och allt fortsätter som vanligt.

Detta går så snabbt att man upptäcker det inte om man inte (1) står och tittar på mekanismen i sufflettlådan eller (2) mäter strömmen till sufflettmotorn just i skedet då man trycker in startknappen. Men kan se det genom att titta på den max uppfällda bakre bågen som rycker till lite just då startknappen trycks in.

Varje gång som suffletten startas i steg 3 eller 13 så får sufflettmotorn kortvarig ström och den bakre sufflettbågen pressas FÖRBI sitt maxläge (och sufflettmotorn ger rejäl kraft via växellådans låga utväxling) innan luckmotorn fortsätter. Det är vred (54 34 8 112 788) som lyfter den bakre sufflettbågen som nu ENSAMT får stå emot sufflettmotorns fulla kraft. Men det är alltså tappen i motorhöljet som detta vred (54 34 8 112 788) är fäst i som brister.

Vi har tittat på brottytornas kanter hos tre bilar och funnit att tappen har gått av i den riktning (klockan 11 på bilden nedan) som är att vänta då buggen vrider sufflettens drivaxel ca 5 grader "för mycket" motsols.

Om det istället hade varit så att sufflettbågen hade gått tungt pga dålig smörjning/dåliga spännband så borde de fasade kanterna på brottytan ha legat i en annan riktning (klockan 3 på bilden nedan). Det talar för att det har "buggen" som har orsakat haveriet åtminstone på de tre bilar vi sett och inte dåligt smörjd sufflettbåge/spännband.

Resultatet av den bortslitna tappen är att den bakre bågens mekanism lägger av - men elsuffletten och luckan funkar fortfarande.

En ny motor (54 34 8 106 979) behövs eftersom BMW inte säljer det skadade motorhöljet separat utan bara hela motorn. Tyvärr är motorn riktigt sällsynt på skroten. Det är stora hävstångskrafter på tappen (även utan buggen vid "normal" drift) och det är tyvärr svårt att svetsa i lättmetallshöljet och få det att hålla eftersom det innehåller mycket zink (vi har provat hos en alu-svetsare). Men är man händig i metallbearbetning kan man säkert göra ett nytt hölje. Det skadade höljet sitter med skruv. Måtta detta för skruvhål och tappens position och tillverka ett nytt hölje gärna i stål el dyl som håller bättre.

"BUGG" ELLER INTE?

Till sist har vi funderat på om BMW kan ha lagt dit "buggen" av tekniska skäl. Jag hade faktiskt nytta av den när jag skulle finjustera mikrobrytarna efter mitt motorbyte. Om sufflett och sufflettlucka av någon anledning skulle bli osynkade så att luckan inte kan passera förbi den bakre sufflettbågen utan att krocka med den - så kan alltså tack vare "buggen" den bakre bågen "tvångsköras" upp till sitt max uppfällda läge så att luckan kan passera förbi. Detta gör man med upprepade stopp och start av suffletten i steg 3 eller 13. Den bakre bågen går då högre och högre för varje start och tillslut brister den omtalade tappen.


SLUTSATS

Slutsatsen är alltså: Stoppa/starta aldrig suffletten när den befinner sig i steg 3 eller 13 om man inte absolut måste!

När suffletten befinner sig i andra steg så uppträder inte buggen och man kan stoppa och starta hur många gånger som helst.

Vi vet inte vilka serienummer/årsmodeller som har "buggen" mer än våra bilar.


          IP: ...[.100.47]
Antal inlägg1.157 st
Postad/Inlagd2005-02-04 18:41
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
En bild på en havererad sufflettmotor finns under på "E30 cab sufflettmotor" under Delar säljes.

På bilden en sufflettmotor från en kille i USA, men våra bilar
har exakt samma skada.

Bilden visar sufflettmotorns hölje ovanifrån - dvs det man ser
när man tittar ned i sufflettlådan. Direkt under höljet sitter
växellådan och dess kugghjul.

Den splinade högra genomföringen är växellådans utgående drivaxel som är intakt. Nedan till vänster om drivaxeln har tappen som fäster det omtalade vredet (54 34 8 112 788) blivit avslitet och lämnat ett hål efter sig i höljet - exakt på samma sätt som på min och min kompis bil.

På brottytans kant syns att tappen har slitits av snett uppåt på bilden (i riktning klockan 11). Detta stämmer med konsekvenserna av "buggen". Denna gör att drivaxeln dras ytterligare 5 grader motsols förbi maxläget och drar med sig
vredet (54 34 8 112 788) i just denna riktning.

Den bortslitna tappen är alltså inte någon genomgående axel utan bara en tapp i själva höljet som fäster vredet som kan snurra
fritt kring tappen.

Motor och växellåda har därför i de tre fall jag sett varit helt
oskadda. Det är bara höljet som är skadat. Höljet sitter
fast med en splint och 3 skruv (4 skruv på senare versioner) och
skulle lätt kunna bytas om det fanns som utbytesdel. Jag bytte till en ny motor. Men jag tror att man skulle kunna tillverka ett hölje själv med utgång från en stålplatta om man är händig inom metallbearbetning. Det viktiga är att skruvhål, genomföring och tapp får rätt dimensioner och hamnar på rätt ställen.

Min gamla motor är alltså till salu i befintligt skick hehe

          IP: ...[.100.47]
Antal inlägg184 st
Postad/Inlagd2005-02-06 11:55
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
325i Cab -92
635CSi -85
Molle:

Stort tack för viktig info.

Min motor är fortfarande hel. Men jag misstänker att det är en tidsfråga innan den går sönder. Jag har stannat min sufflettlucka massvis med gånger. Det måste man ju göra när man ska smörja, justera wirarna eller bara göra rent. Jag försöker stoppa när luckan når sitt övre läge men det är ju inte säkert att man lyckas. När jag trycker på knappen för att fortsätta öppningen så har jag observerat knycket i bakre sufflettbågen så som du beskriver. I det läget borde det ha varit luckan som skulle ha rört sig. Dock har jag inte förstått varför bakre bågen rört sig. Förrän nu…

Några kommentarer om dina inlägg:

Du skriver styrboxen 61 35 1 394 295. Menar du 61 35 1 394 205? Eller finns det två styrboxar? En som slutar på 295 och en som slutar på 205?

På bilden verkar det som om sufflettmotorn har ytterligare en skada. Till vänster direkt under den svarta frikopplingsarmen ser det ut som ett brott. Har detta med denna sak att göra eller är det en annan historia?


Håkan           IP: ...[138.130]
Antal inlägg1.157 st
Postad/Inlagd2005-02-07 08:59
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
Först en rättelse - Buggen vrider sufflettens drivaxel ca 5 grader "för mycket" MEDSOLS - inte motsols som jag skrev ovan (måste ha hängt upp och ned och snurrat i lianen när jag skrev det)

Jo jag har oxå stannat min lucka massor av gånger för smörjning mm. Faktum är min tapp gick av just när jag höll på med höstrengöringen av sufflettlådan hösten 2003. Jag stoppade luckan ett par gånger och rätt som det var ramla bakre bågen ned i sitt bottenläge. Tappen avsliten. Det var först senare när exakt samma sak hände på kompisens bil och vi undersökt saken som jag förstod varför det hände just då.

Regeln är egentligen enkel - stanna aldrig suffletten så länge luckmotorn är igång! Nu stoppar jag alltid ett par sekunder efter att luckan stannat i det övre läget. Funkar finfint utan knyck i bakre bågen vid starten.

Styrbox: 205 ska det vara så klart.

Brottet på bilden: Det där är ett av skruvfästena som fäster
motorn i karossen som är avbrutet. Kan inte tänka mig att
det har med denna skadan att göra så länge motorn varit fastskruvad med alla de andra 5 eller 6 skruvarna i karossen när den körts. Kanske har man kört suffletten då motorn bara varit fastskruvad med bara en skruv? Som sagt bilden är inte från min bil utan kommer från en kille i USA.

          IP: ...[.100.47]
Antal inlägg184 st
Postad/Inlagd2005-02-07 09:31
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
325i Cab -92
635CSi -85
Jag kommer också att tillämpa den taktiken, d.v.s. ska luckan stannas så ska det ske i ett läge när sufflettmotorn går.

Direkt när bilen ställs på kommer jag att kontrollera min sufflettmotor och leta efter sprickor omkring tappen. Måhända att det går att stärka upp begynnande sprickor på något sätt så att det håller om man i framtiden aldrig stannar när luckan är i rörelse?

Tack igen för viktig info!


Håkan           IP: ...[234.225]
Antal inlägg790 st
Postad/Inlagd2005-02-07 10:14
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
320iT -16
Tack för värdefulla tips om elsuffletten. Jag har funderat på en annan sak om underhållet av sufflettyget. Jag har läst någonstans i detta forum att man inte ska impregnera tyget med sådant impregneringsmedel som man köper hos t ex Clas Ohlson eftersom det kan skada tyget. Är det verkligen så? Hur ska man behandla tyget? Min sufflett håller tätt men den suger åt sig vatten. Jag skulle gärna vilja ha en vattenavstötande yta.           IP: ...[234.225]
Antal inlägg184 st
Postad/Inlagd2005-02-07 16:03
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
325i Cab -92
635CSi -85
Jörgen L:

När jag bytte sufflett för ett par år sedan fick jag dessa råd från en mycket proffessionell sadelmakare (Alfa Bil & Båt) i Stockholm:

1. Tvätta suffletten så lite som möjligt. Dammsug i stället.
2. Om du måste tvätta, använd enbart vatten.
3. Om rengöringsmedel krävs använd vanligt bilschampo utan vax.
4. Impregnera aldrig!

Anledningen till att du inte ska impregnera är att BMW:s suffletter har ett mellanlager av gummi. Impregneringsmedel förstör gummit. Med tiden kan gummit bli dåligt ändå så att tyget helt enkelt måste impregneras för att hålla tätt. Använd då BMW orginal impregneringsmedel. Hur det ska användas framgår trådar i bilvårdsforumet.

Jag har följt dessa råd till punkt och pricka och aldrig impregnerat min nya sufflett. I höstas när jag tvättade den innan avställningen så pärlades fortfarande vattendropparna på suffletten (1,5 år efter montering).

Om din sufflett håller tätt tycker jag att du inte ska impregnera den. Du kommer aldrig att få en helt vattenavvisande yta hur mycket impregnering du än lägger på!


Håkan           IP: ...[234.225]
Antal inlägg790 st
Postad/Inlagd2005-02-08 08:48
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
320iT -16
Tack för tipsen.           IP: ...[234.225]
Antal inlägg1.986 st
Postad/Inlagd2005-02-08 12:23
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
e61 530iAT M-Sport -09
VW t1 1200 Cabriolet -65
VW t1 1303 Cabriolet -73
Håller mig till denna tråd men byter ämne lite, bra att ha allt samlat på samma ställe.

Allt är ju en smaksak men vilken sänkning på en e30 cab tycker ni är den optimala? Har nu 60 fram 40 bak. Den är så låg fram att jag inte kan köra upp för en sned trotoarkant utan att skrapa i. Var även problem att hissa upp den på besiktningen. Är själv lite till åren kommen så jag (och framförallt frugan) tycker att bilen har ett "raggarstuk". Var kan jag hitta bilder med olika sänkningar. Tänkte att 40/40 kanske skulle bli snyggt men hittar inga bilder på det.           IP: ...[.30.124]
Antal inlägg1.157 st
Postad/Inlagd2005-02-08 13:44
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
Här några bilder på olika sänkningar. Bilderna är tyvärr nog så förrädiska vid jämförelse, eftersom bilarna har olika storlek på hjul och är av olika årsmodeller -90 eller 91- (som har lägre skärmkanter bak)


20/20 (M sport original)

[LÄNK]


40/20

[LÄNK]


40/40

[LÄNK]


60/40

[LÄNK]


Keith's M-technic sida (alla bilar här lär ha M-sportchassin dvs
sänkning 20/20, utom svarta och vita bilar som är standard)

[LÄNK]


Diverse bilder (Klicka på "Photo album")

[LÄNK]


Diverse bilder på Cabrionews

[LÄNK]


På årsmodell -90 skulle jag ta max 40/40. På årsmodell 91- (som
har lägre skämkanter bak) skulle jag ta 20/20. Men 60/40 eller 60/20 får mig att tänka på stuket hos gamla hottade EPA traktorer från 1980-talet. (Bara den gula trekantiga LGF skylten som fattas därbak :-) Men smaken är olika som tur är.
          IP: ...[.100.47]
Antal inlägg790 st
Postad/Inlagd2005-02-10 15:53
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
320iT -16
Jag återkommer till frågan om impregnering av suffletten. Förenade bil rekommenderar i sina bilvårdtips [LÄNK] att man impregnerar suffletten efter 3 - 6 tvättar. Även Helsingborgs Sadelmakeri skriver att man ska impregnera suffletten efter några år [LÄNK]. Jag har tagit reda på att det finns olika typer av impregnering (oljebaserad och teflonbaserad). Det kanske finns fler. Kan det vara så att någon typ av medel skadar gummeringen medan en annan inte gör det?           IP: ...[234.225]
Antal inlägg1.986 st
Postad/Inlagd2005-02-10 17:28
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
e61 530iAT M-Sport -09
VW t1 1200 Cabriolet -65
VW t1 1303 Cabriolet -73
Tack molle 325.

Jörgen L, sök på båtrengöring och båtkapell på Google så finns det massvis med bra tips och tillvägagångssätt. En sufflett till en e30 är inget undantag, de flesta motordrivna båtarna har "sufflett" och med vanliga båtar är det inte alls så svårt med skötsel som det verkar var för BMW-entusiaster :-)           IP: ...[.30.124]
Antal inlägg1.157 st
Postad/Inlagd2005-02-11 11:31
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
Jörgen: Tack för tipset - har funderat på hur det ligger till med impregnering ibland. I min instruktionsbok står det att silikon
och vax kan förstöra gummeringen i suffletten.

          IP: ...[.100.47]
Antal inlägg3.518 st
Postad/Inlagd2005-02-11 13:28
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
BMW Alpina B10-98
BMW 325D-07
BMW 320i Cab-97
BMW CS 2802
Hittade min gamala pärla under en av länkarna: [LÄNK]Mvh Abbe


Dagboken: [LÄNK]           IP: ...[7.142.5]
Antal inlägg790 st
Postad/Inlagd2005-02-11 14:02
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
320iT -16
Visst är E30-cabben snygg. Den ser visserligen ut som en veteranbil bredvid E90 men den är i alla fall snyggare än E36.           IP: ...[234.225]
Antal inlägg1.561 st
Postad/Inlagd2005-03-10 12:57
Anmäl svaretAnmäl svaret
Hej!
Mina gasfjädrar till cabluckan är en smula för avslappnade, de orkar inte riktigt hålla luckan öppen under fällningen upp/ner.
BMW tar i runda slängar 500:-/styck för nya efter en försynt förfrågan i höstas.
Min fråga: Någon som känner till om det finns piratfjädrar att få tag i, eller om man är hänvisad till reservdelsdisken på BMW Group?
/Magnus

Regn är verkligen inte roligt...           IP: ...[191.135]
Antal inlägg1.157 st
Postad/Inlagd2005-03-10 14:47
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
Lite klurigt, om jag inte kommer ihåg fel så har inte sedan/coupe gasfjädrar (bara torsion) och såna fall brukar det ju bli knapert med alternativ för cabägaren.

Om du bor i Gbg, prova Carl Larsson & Söner i Västra Frölunda.

[LÄNK]

Välj "sök artiklar" och mata in att du har e30 cab och se under
"karosseridetaljer"

ST 10522 Gasfjäder BMW Stabilus 291,00 kr 363,75 kr

77 L [mm]=500, Monteringsinformation=Baklucka

Annars vet jag bara bildelsbasen

nån annan som vet nåt?           IP: ...[.100.47]
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan
Besvara

Viktigt: Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.

Användarnamn:
Lösenord: Kom ihåg lösenordet.    Glömt bort lösenordet?

Inkludera min användarsignaturRegler för forumet

 © 1997 - 2021 AutoPower.sePowerBörsen
Senaste 5 BMW

BMW 640d x-drive  -13
Pris: 285.000:-

BMW 328i  -13
Pris: 167.000:-

BMW 325  -11
Pris: 59.000:-

BMW M5  -00
Pris: 195.000:-

BMW X1  -17
Pris: 190.000:-
Gå till PowerBörsen Gå till PowerBörsen