AutoPower Forum

AutoPower Diskussion

i-Serien
24.261

Priset på beg elbilar störtdyker

Sida 13 av 21
Vilken patetisk diskussion som detta blivit pga ett par personer. Nu gäller den helt plötsligt bostäder som folk tydligen inte själva har rätt att välja varde ska bo och behöver bo. Man bosätter sig normalt där det finns jobb samt där man upplever att ens barn kan växa upp så tryggt som möjligt. Alla kan inte bo i Norrland i hyresrätt och köra Ford Fiesta och många vill äga sitt boende! Vi lever i ett demokratiskt land där man har valfrihet och jag ser ingen anledning att ett par gubbar här har rätt att sätta sig på folk som gjort sina val! Det känns igen som den svenska avundsjukan!

Sen, vad har nu bostadsmarknaden med priserna på elbilar att göra??? Ni hittar säkert nåt politiskt forum där ni kan diskutera detta vidare!

/Anders
Bu
1.666
Buspelle
330i x-drive Touring -21
Med känsla: Folk väljer själva var de vill bo och väljer också själva sina finansieringslösningar. Konsekvenserna får sedan bäras kollektivt av alla samhällsmedborgare men också med väldigt tråkiga konsekvenser för dem som direkt drabbas. Fastighetskrisen 90-talet är ett näraliggande exempel. Det borde inte vara jättesvårt att begripa sambandet.

Utvecklingen på bostadsmarknaden påverkar precis som konjunkturläget naturligtvis hur bilmarknaden inklusive elbilar utvecklas. Många bilaffärer har finansierats genom lån på fastigheter och funkar inte den finansieringsmodellen blir det färre bilaffärer vilket påverkar priserna. Borde inte vara jättesvårt att förstå det sambandet också.

För övrigt är det andra eller tredje gången du anser diskussionen vara patetisk. Är det inte bättre att du lämnar tråden och låter oss som tycker det är spännande att diskutera elbilarnas störtdykning samtala i lugn och ro?
Fastighetskrisen på 90-talet gällde kommersiella fastigheter och jag ser inte hur du blir lidande av att andra unga människor köpt bostad med lånefinansiering? Just det här som du och Asken tjatar om att folk använder lånefinansiering för ett bilköp eller fastighets- bostadsrätts köp. Det är väl upp till var och en och dessa inte idiotförklaras för det. Inte så länge som de inte står med mössan i handen hos dig/er iaf. Jag lever i tesen Att sköt mig själv och skit i andra, vad gäller hur man bor eller vilken bil man har eller hur grannen finansierar sig osv.

Sen vad är det för fel om folk tar av sparpengar till att köpa en resa eller kapitalvara eller what ever? Det är väl en av anledningarna till att man sparar ellerska vi alla ha pengarna med i graven?/Anders
Bu
1.666
Buspelle
330i x-drive Touring -21
Med känsla: Du är som vanligt dåligt påläst i ämnen du yttrar dig om. Jag har jobbat med fastigheter i 40 år och sett inte minst konsekvenserna av 90-talets fastighetskris. Det var en sorglig historia även på bostadsmarknaden. Tyvärr kan vi vara på väg mot något liknande igen.

Ingen har så vitt jag kan se idiotförklarat någon utan man kan bara konstatera ett fenomen som tar sig uttryck i överkonsumtion av bostäder som i sin tur får konsekvenser för hela samhällsekonomin. Om du inte klarar av att diskutera detta är det som sagt bra om du lämnar tråden så slipper vi dina impertinenta kommentarer.
ma
66
madzone
Toyota GR Yaris -21
Audi A5 Sportback 45 TFSI -21
Det är värst vad risig stämning detta forum kan bjuda på, så mycket sämre kan det inte vara nu än 2016 när folk köade för då nya M2.
S
Testa att kör en bandag med LSD & TTD eller GRC (skåne) så får ni se att hoppet inte är ute för varken nya sportbilar eller elbilar som bruksbil. Så dåliga tider är det inte, köps rätt bra med nya premiumbilar i Skåne fortfarande.

Bu
1.666
Buspelle
330i x-drive Touring -21
Prisfall på Tesla i USA med 30% på ett år. Blir intressant att följa spridningseffekterna som tillsammans med prissänkningarna borde innebära en ordentlig prispress.

Länk
@Buspelle, du skriver "Du är som vanligt dåligt påläst i ämnen du yttrar dig om"... Fastighetskrisen på 90-talet som föranledde bankkrisen handlade i stort i första hand om kommersiella fastigheter, även om det också drabbade småhus, men inte alls i samma utsträckning. Idag är läget dessutom ett annat. Bankerna har en helt annorlunda kreditgivning än vad som var fallet på den tiden. Det kommer inte alls att bli någon större kris vad gäller bostadsmarknaden den här gången, även om vissa givetvis kan drabbas som alltid i sämre konjunktur. Om priserna går ner 15-20% så hamnar de ändå på nivåer som gällde 2019-2020 i många fall. Vem bryr sig? Däremot kan återigen en hel del fastighetsbolag få problem, inte bara SBB utan även andra bolag som framförallt äger kommersiella fastigheter ännu en gång. Men det här berör inte på något sätt trådens tema; att priserna på beg elbilar skulle störtdyka. Återigen, om priserna på beg elbilar, som förra sommaren låg på typ 110% av nypriset på elbilar, sjunker med 15-20%, så når de endast på en nivå på ungefär normal värdeminskning på en bil, oavsett drivmedel. Sannolikt ännu betydligt högre i procent jämfört med många fossilbilar. Givetvis undantaget Ford Fiesta och andra dugliga fossila småbilar från tidigt 2000-tal. Du och andra får givetvis gärna fortsätta att leva i tron att det är med fossila bilar man skapar en god bilekonomi. Jag är bestämt av motsatt åsikt i det avseendet! Läser även att ex vis BMW också är av motsatt åsikt vad gäller efterfrågan på elbilar:Länk

Källa Wikipedia nedan:
Bank-, finans- och fastighetskrisen i Sverige på 1990-talet grundlades redan från cirka 1986–1990 med de nya villkor som rådde i bankvärlden, bland annat avskaffades kreditmarknadsregleringar som tidigare begränsat utlåningen.[2] [källa behövs]

Bankerna lånade ut till finansbolag som i sin tur lånade ut till fastighetsbolag.[2] [källa behövs]

Regeringen genomförde flera reformer som alla bidrog till krisen, bland annat en friare finansmarknad, ändrat ränteavdrag, samt reformer som egentligen främst syftade till att gå från ett tillstånd av hög till låg inflation.[källa behövs]

Fastighetskrisen kan sägas ha brutit ut när finansbolaget Nyckeln ställde in betalningarna 1990 och drog med sig både finansbolag och banker i fallet. 1991 kom Asken på ekonomiskt obestånd vilket gjorde att Nordbanken 1993 blev statligt genom att banken övergick till bankstödsnämnden. Några som förlorade mycket pengar var Erik Penser och Anders Wall.[källa behövs]

Krisen berörde framförallt de kommersiella fastigheterna som tappade omkring två tredjedelar av värdet, men slog även igenom på priset på villor och bostadsrätter, som i vissa fall tappade nästan lika mycket men vissa bara 15–20 % eller mindre av värdet.

/Anders
Bu
1.666
Buspelle
330i x-drive Touring -21
Med känsla: Bra att du pluggat på lite. Möjligen kan du fördjupa kunskaperna ytterligare genom studier i t ex facklitteratur eller kanske till och med någon vetenskaplig rapport. Det finns åtskilligt avhandlat i ämnet. Man måste också förstå konsekvenserna av en siffra eller procentsats.

Det är helt korrekt att priserna på kommersiella fastigheter föll mest men bostadsmarknaden drabbades hårt och priserna föll med i genomsnitt drygt 20%. Bostadsrätter drabbades ännu lite värre och över 600 föreningar gick i konkurs. Otaliga människor fick sin privatekonomi förstörd för lång tid.

Det går självklart att som du gör relativisera både 90-talskrisen och den kris vi just nu befinner oss i. Det är dock få professionella bedömare som håller med dig även om de finns. Vad som kommer hända framöver beror på en lång rad både inhemska och andra omvärldsfaktorer och det är ingen som vet säkert utan allt bygger på antaganden och vad man erfarenhetsmässigt tror. Den som visste vad som ska ske skulle bli rik. Jag tror det finns stor risk - observera risk - för en ordentlig sättning på bostadsmarknaden och får vi dessutom stigande arbetslöshet kan det blir riktigt illa. Jag hoppas att det inte blir så men det finns starkt stöd för denna åsikt om risk bland professionella bedömare. Du tror inte att denna risk finns eller i vart fall att den är liten. Du har sämre stöd för din åsikt bland professionella bedömare. Vi får se hur det går.

Kokar man ned det hela till bilmarknaden så har den redan om inte havererat så tappat kraft ordentligt. Det gäller alla bilar såväl fossil- som eldrivna, men tråden var i sin begynnelse tänkt att handla mer specifikt om elbilar (vilket rubriken ganska tydligt indikerar och jag helt säkert vet eftersom jag startade den) och elbilar förefaller så här långt drabbas hårdare än fossilbilar.

Du hade faktiskt en förklaring till det större prisfallet på elbilar längre upp i tråden (i korthet att de faller från en högre nivå) som jag då höll med dig om som tänkbar och rimlig. Samtidigt förefaller det som om intresset för elbilar minskat i konsumentledet. Artiklarna i ämnet duggar tämligen tätt och senast hade Teknikens Värld en artikel (som jag länkat till ovan). Den är ytterligare en inlaga i ämnet och var och en kan läsa själv. Men fundamenta är ökad ekonomisk oro, stigande räntor, höga elpriser och allt mer pressade hushåll. Och frågan är vart det tar vägen.

Slutligen har jag ingenting emot elbilar trots att du och andra försöker lägga mig det till last. Redan 2014 var jag ute och provkörde Tesla men blev inte överförtjust. Min nästa bil blir med hyggligt stor säkerhet en elbil men i dagsläger finns som jag tidigare skrivit egentligen bara I4 och Taycan som jag finner attraktiva. Däremot ser jag fram emot BMW Neue Klasse i en inte alltför avlägsen framtid. Och jag ser också fram emot en mer rimlig prissättning, vilket jag inte anser är fallet idag. Därav intresset för ämnet fallande eller störtdykande elbilspriser. Parentetiskt har jag inga som helst svårigheter att köpa en elbil idag men jag har svårt att för mig själv motivera uppenbara överpriser. Och det måste enligt min uppfattning gå att öppet och kritiskt diskutera både prissättning och olika typer av problem som finns i samband med att en ny produkt gör sitt intåg på en marknad. Det måste vara ett av de viktigare syftena med ett forum.
Bu
1.666
Buspelle
330i x-drive Touring -21
Tesla ska bygga en billig elbil som ska kosta motsvarande 250 tkr. Visserligen i första hand tänkt för indiska marknaden som det verkar men prisbilden på elbilar måste förändras för att vanliga löntagare ska ha råd. Även i Sverige är det orimligt att tro att bilar som kostar uppemot miljonen och däröver ska kunna bli var mans egendom.

Länk
Du @Buspelle, jag behöver inte läsa på något. Jag har ändå god kännedom om vad som hände på 90-talet. Jag refererade endast till Wikipedia för att påvisa att det jag tidigare skrev också var sant!

Återigen om nu bostadspriserna faller ex vis 15-20% så är det från "all-time-high nivåer", vilket är normalt. Det innebär att priserna ännu ligger på 2019-2020 års nivåer, lite beroende på var i landet som avses. Om sedan priserna på elbilar sjunker detsamma, 15-20%, så är det som sagt också från priser som låg betydligt högre än motsvarande nybilspriser på en del elbilar. Inte så konstigt för mig att då priserna går ner. Att sedan konsumentmarknaden drar sig undan en period är också normalt - för att inte säga sunt! Det är också från väldigt höga nivåer vad avser försäljningen av elbilar till konsument. Det innebär inte på något sätt att folk kommer att sluta köpa/leasa/avbetala elbilar. Den ökande försäljningen, dvs ANDELEN av totala försäljningen ökar hela tiden. Sunt, eftersom det i väldigt många fall är mera ekonomiskt att köra elbil. Problemet gäller främst de som inte har tillgång till att ladda "hemma". Andrahandsvärdet på elbilar kommer sannolikt ännu att vara högt. Mängden kinesiska elbilar som lanseras, lär inte innebära någon nämnvärd marknadsandel. Flera av dessa märken saknar service- och återförsäljarnät, vilket gör att många undviker dessa märken, oavsett pris. Det ser man ju redan nu att det främst är MG som backar!

Dessutom är det ju långt ifrån alla elbilar som kostar en MILJON kronor!!! Du anklagar andra för att inte vara påläst. Hur påläst är du då själv som påstår ungefär som att medelpriset för en elbil är "uppemot miljonen"? Du får riktigt bra elbilar från Tesla, Polestar, VW, Skoda m. fl. som ligger mera runt 550-650 tkr. Snart även Volvo. BMW har en annan prispolitik och ligger kvar med sina relativt höga priser. Där ligger också volymen av antalet sålda elbilar.

Intressant är ju också som jag tidigare påpekat - hur mycket kommer fossila bilar att sjunka? De lär sjunka MINST lika mycket som elbilar i pris. Givetvis undantaget Ford Fiesta och andra äldre småbilar som kommer att bli samlarobjekt enligt vissa förståsigpåare.

Vi har sedan flera år haft en relativt hög arbetslöshet, som framförallt beror på stor invandring där många saknar relevant utbildning för alla de jobb som finns. Det finns brist på arbetskraft inom många områden och även geografiskt. Problemet är närmast att en del inte vill varken utbilda sig eller ännu mindre flytta. Det lönar sig bättre att leva på bidrag, ännu. Visst blir det problem när nu antalet företagskonkurser ökar och kommer att öka ännu mera. Det är främst inom Detaljhandel och Restaurang samt Bygg, där antalet konkurser är flest. Jag tror inte att en stor del av bilförsäljningen kommer att försvinna på grund av att företag i dessa branscher går i konkurs. De som har utbildning, kan svenska och även kan tänka sig att flytta på sig, får nya arbeten är min tro! I många regioner i ex vis Norrland är det stor brist på arbetskraft och även stor brist på bostäder, ex vis i Västerbotten.

Jag tror dessutom inte att "intresset för elbilar" har minskat bland konsumenter. En stor del av de som hade intresse att byta från ex vis en äldre fossil bil, har redan bytt till elbil. Ofta sitter de nu på någon form av kontrakt, ofta på 36 månader. Att det just nu inte strömmar in mängder av nya konsumentkunder är väl helt naturligt - och sunt! Det har inget med intresset att göra. Återigen, ännu ökar ANDELEN elbilar av totala nyförsäljningen, så det innebär ju inte på något sätt att konsumenterna nu istället börjat köpa nya diesel- eller elbilar. Till och med andelen hybrider minskar väl också vad jag kan minnas.

Finanskostnaden påverkar förstås marginellt. Man får ändå nu minst 3,3% på sina sparpengar om man sätter in dem i olika banker. Finanskostnaden ligger på allt från cirka 3-8%. Ännu avdragsgillt. För många torde alltså det ännu vara mera ekonomiskt fördelaktigt att "köpa" en ny elbil, ex vis i prisintervallet som jag nämnde ovan, än att köra kvar och tanka, serva, reparera sin äldre fossila bil. Inte för alla, men för många.

Ett stort problem som jag ser det, är den svaga kronkursen. Den gör att vi får en hög importerad inflation. Den lär bestå ett bra tag. Sen tror jag personligen inte att räntevapnet är det bästa för att bekämpa inflationen just nu. Men tyvärr lite nödvändigt beroende på kronkursen som annars blir ännu svagare. Lite Moment 22!

/Anders
Bu
1.666
Buspelle
330i x-drive Touring -21
Många bedömare tror att hösten blir avgörande för den fortsatta utvecklingen. Vad händer med räntan, bomarknaden, jobben och den intressanta bilmarknaden. Den som lever får se.

Efterfrågan på bensinbilar tycks dock vara hyggligt stor medans elbilarna förefaller föra en mer undanskymd tillvaro. I vart fall om man ska tro motorjounalisterna.

Länk
16.167
Löwet
Tesla Model 3 LR
BMW 335 E93 DCT M-Sport
BMW 320dXT Modern Line
Laddbara bilar stod i juni för 59,8% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 39,2% elbilar och 20,7% bilar med laddhybridteknik. Under samma månad 2022 utgjorde laddbara bilar 56,0% där el stod för 32,1% och laddhybrider 23,9%.

Hittills under 2023 har 81 473 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 58,5% av alla nyregistreringar. Under samma period 2022 stod laddbara bilar för 52,5% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i juni med 33% jämfört med juni 2022 och landade på totalt 10 978 bilar. Största elbilsmärke var Tesla med 28,0% av den totala elbilsmarknaden. Därefter Volkswagen med 14,2% och Kia med 8,9% andel.

Någon ökad efterfrågan på bensin- och dieselbilar finns inte, inte ens i artikeln du länkar till. Den pratar om begagnatpriser vilket inte är så konstigt att de ökat eftersom bensinbilar har >40.000kr skatt nu första tre åren som tillkommit på nybilspriset.

Bu
1.666
Buspelle
330i x-drive Touring -21
Löwet: Om du läst rubriceringen till tråden framgår att den primärt syftar till att diskutera begagnatpriser vilket är skälet för länkningen till artikeln som handlar om begagnatpriser. Det är väl knappast någon särskilt djuplodande analys i artikeln men budskapet är väl ganska tydligt kan jag tycka. Det framgår redan i rubriksättningen.

Rubrik och ingress till artikeln:

"Priserna på begagnade bensinbilar stiger kraftigt

Begagnade bilar har i snitt blivit tio procent dyrare sedan årsskiftet. Samtidigt sjunker priserna på elbilar och laddhybrider."

16.167
Löwet
Tesla Model 3 LR
BMW 335 E93 DCT M-Sport
BMW 320dXT Modern Line
Det är du själv som drar slutsatser som inte har något stöd i fakta eller handlar om begpriser. Låt mig ge några exempel:

"det verkar som prisbilden på elbilar måste förändras för att vanliga löntagare ska ha råd”

- Sveriges mest sålda bil just nu är Tesla Y. ”vanliga löntagare” har aldrig varit nybilsköpare. Varken förr eller nu.

"elbilarna förefaller föra en mer undanskymd tillvaro”

- Sex av tio bilar på Sveriges mest sålda bilar är elbilar. De övriga är hybrider. Se Mobility Sverige statistik.

Att elbilars begpriser har sjunkit är absolut sant men det är från nivåer som ICE-bilar aldrig haft. Begpriserna på elbilar under framförallt 2021 och 2022 var över 100% för 12 månadersbilar. Det vi ser nu måste få kallas normalisering av priser, inte störtdykning.Det är ju en rätt så haltande jämförelse. Den länkade artikeln hänvisar till att det främst är i de lägre prisklasserna som priserna ökar på beg bensin bilar. Samtidigt ökar exporten, främst av dyra bensin bilar som Porsche.

Du hänvisar igen @Buspelle till din rubrik i tråden. Men där skrev du att priserna på beg el bilar STÖRTDYKER, vilket inte stämmer.

/Anders
Bu
1.666
Buspelle
330i x-drive Touring -21
Löwet och Med känsla: Jag har förstått att ni är helt sålda på elbilar och skarpt ogillar allt ifrågasättande eller ens antydan om att det skulle finnas något negativt med elbilar. Men ni måste någonstans försöka lägga band på er upprördhet och tänka klart.

Om vi börjar med min ursprungliga rubrik i tråden så hänvisar denna till den artikel som det inledningsvis länkas till där det står; "priset på elbilar fortsätter störtdyka". Det är möjligt att det inte stämmer men det är alltså artikelförfattaren som får stå för detta ordval. De har i vart fall fortsatt "dyka". Och jag valde att sno denna formulering från artikeln för att spetsa till det lite. ;)

Om vi sedan fortsätter med Löwets lösryckta meningar från mina inlägg så är det inte bara jag som påstår att prisbilden på elbilar måste förändras på elbilar för att fler ska ha råd utan det påstår bl a ett antal journalister också. Påståendet att vanlig löntagare aldrig köpt nya bilar är rent nonsens.

Och att elbilarna för en mer undanskymd tillvaro på begagnatmarknaden är min formulering utifrån den länkade artikeln som detta hänvisar till och där det konstateras att "priserna på begagnade bensinbilar stiger kraftigt.....samtidigt sjunker priserna på elbilar...". Det blir nästa ironiskt att angripa min formulering utifrån vad artikeln påstår. ;)

Kan ni inte komma ned på jorden och börja resonera med ett lite mer öppet sinnelag?

Bu
1.666
Buspelle
330i x-drive Touring -21
Här är för övrigt ett pressmeddelande från Mobility Sweden som bl a talar om nedjusterade prognoser för elbilar, att marknadsandelen faller från 40 till 35% och att privatmarknaden är - observera med deras ord - iskall. Undrar hur det påverkar priserna om vi nu ska tala nybilsförsäljning.

Länk
Bu
1.666
Buspelle
330i x-drive Touring -21
Fortsatta chocksänkningar av priset på elbilar. Fortsätter det ett tag till så kanske det blir dags att shoppa ;)

Länk
16.167
Löwet
Tesla Model 3 LR
BMW 335 E93 DCT M-Sport
BMW 320dXT Modern Line
Ja nybilspriserna på ett märke som inte säljs i Sverige eller ens Europa kommer säkert påverka priserna jättemycket på begagnade elbilar här.

Ja väldigt spännande inlägg där igen Buspelle och Carup överraskar inte längre med sina ”klick” artiklar! Osakliga dessutom! Kostar i USA 890.000 KRONOR! Haha!

/Anders
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.