AUTOPOWER » FORUM
[ Ny användare ] [ Ändra användare ] [ Hjälp ]
Sök inlägg ] [ Alla ] [ 100 mest visade ] [ Hetaste 100 ] [ Senaste 100 ]
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 5-Serien ]

Problem med automatisk stängning av bagagelucka

Visad 79.289 gånger
Besvara
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AutoPower Forum Första sidan (ej tillgänglig)Föregående sida (ej tillgänglig)Nästa sidaSista sidan
Inlagd av Fråga
Antal inlägg3st
Postad/Inlagd2005-07-08 17:24
Anmäl hela inlägget/tråden till moderatorAnmäl inlägget
Äger följande bilarÄger följande bilar:
530iAT -01
Jag har problem med att den automatiska stängningen av bagageluckan inte fungerar på min 530 IA Touring.
Den öppnas automatiskt och går nästan ända upp när jag trycker på fjärren men när jag vill stänga den med fjärren eller via knappen i bakluckan händer det inget förutom att man hör att det brummar i bak.

Vet någon vad som är fel och hur man kan fixa det?          IP: ...[150.241]
Annons
Antal inlägg48 st
Postad/Inlagd2005-09-27 10:07
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
XC90V8-05
525iTouring-02
316TiACompact-02
Jag har samma problem! Snackade med Janne på BMW-verkstaden i Segeltorp som sade att det kan börja läcka i "hydraliken" vid motorn i bagageluckan. Det märkliga är ju att det funkar utmärkt att fjärröppna med nyckeln, men (som tidigare inlägg påpekar) inte stänga med knappen i luckan.
Har någon nå'n idé???

/casa

525iTouring           IP: ...[.87.193]
Antal inlägg10.942 st
Postad/Inlagd2005-09-27 10:20
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
F11 530dX M-sport -16
Golf R -11

Tycker inte min lucka funkar 100% heller men jag har inga problem med stängningen.

När jag trycker på fjärren för att öppna:
* Ibland så går luckan bara upp någon cm. Händer ibland när bilen stått någon dag ungefär som listerna klibbat fast lite och motorn in orkar. Ger man lite hjälp med handen så går den upp direkt.

* Ofta när luckan öppnar och har nått sitt översta läge så brummar det i ytterligare 1-2 sekunder från motorn.

* När jag stänger luckan så tycker jag att den smäller igen rätt så hårt vilket inte känns så bra för låsmekanismen. Brukar bromsa upp den lite med handen för en mjukare "landning"

Frille: Kan man stänga den med fjärren också? Trodde det bara gick med knappen på luckan?

___
//Ulf
          IP: ...[.194.26]
Antal inlägg48 st
Postad/Inlagd2005-09-27 10:34
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
XC90V8-05
525iTouring-02
316TiACompact-02
Håller med om att det verkar som att luckan "klibbar" igen. Ju mer den används desto bättre funkar den. Råkade ut för en olycka strax före industrisemestern och bilen hamnade på verkstad på tok för länge....
Efter det besöket har inte luckan varit som den ska.
Är det någon som servat agregatet/motorn? Och vad kostar det?

/casa

          IP: ...[.87.193]
Antal inlägg25 st
Postad/Inlagd2005-09-27 12:52
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
530 Touring-06
Bytte min lucka pga rost, upplever att den efter det inte funkar lika bra...har preci samma symtom som "Programmer".

/Kejo           IP: ...[254.199]
Antal inlägg11.138 st
Postad/Inlagd2005-09-27 12:56
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Det här ämnet har diskuterats förut på 7serieforumet ang samma fel på E38. HAr för mig det var för lite hydralolja i systemet så den orkade inte pumpa upp trycket. Alt läckande hydralcylinder. Sök på 7serie forumet med sök inlägg funktionen.
Asken           IP: ...[.70.153]
Antal inlägg48 st
Postad/Inlagd2005-09-27 13:34
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
XC90V8-05
525iTouring-02
316TiACompact-02
Finner bara en massa inlägg om "Softclose:n"...

Hur fyller man hydralolja i cylindern?
Vad kostar det att renovera alt. köpa en ny?

/casa           IP: ...[.87.193]
Antal inlägg31 st
Postad/Inlagd2005-09-29 21:36
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
530dA Touring -01 E39
Visst kan man stänga med knappen på nyckeln. Håll den inne så går luckan fast !

Hade samma problem med lucka som ibland öppnades eller stängdes delvis, ibland inte nästan alls. Problemet var för lite olja i systemet.
Instruktioner för att fylla på nedan men tyvärr på tyska:


DIE URSACHE: Wenn nicht genügend ATF im Behälter des Aggregats ist, ragt die Leitung nicht mehr in das ATF und saugt Luft, deshalb öffnet und schliesst sich die Heckklappe nicht mehr vollständig, sondern bewegt sich nur einige Zentimeter. Man sollte auf jeden Fall bei der Betätigung der automatischen Heckklappe ein Surren hören, dies signalisiert, dass der Befehl ausgeführt wird und nicht ein elektrischer Defekt gesucht werden muss.

BENÖTIGTE MATERIALIEN UND WERKZEUGE:
- BMW ATF 02
- Knarre mit 10 mm und 13 mm Einsätze
- Schraubendreher
- Lappen

VORGEHENSWEISE:
- Heckklappe öffnen
- Reserverad, Wagenheben herausnehmen
- man sieht in der Reserveradmulde im Fahrzeugheck ein kleines Aggregat mit einem weissen Behälter, wenn die Flüssigkeit in diesem Behälter ca. 1 cm unter der Kreuzmarkierung ist, muss nachgefüllt werden
- Metallverzweigung zwischen Wagenheber und Reserveradmulde mit Flügelschraube lösen und herausnehmen
- 3 Schrauben mit 10mm Einsatz lösen
- 2 Schrauben der beiden Druckleitungen (blaue und rote Kennzeichnung) mit 13mm Einsatz lösen, auslaufendes ATF sofort wegwischen, die jeweils beiden Kupferdichtungen für den Zusammenbau aufbewahren
- Aggregat herausnehmen und auf einen Lappen oder eine Zeitung legen, da wegen demontierter Druckleitungen etwas ATF auslaufen könnte
- mit Schraubendreher oder 8 mm Einsatz die grosse Schlauchschelle am weissen Kunststoffbehälter lösen und Behälter nach unten abziehen
- eventuell weissen Behälter und Gummidichtung mit einem sauberen Lappen reinigen
- BMW-ATF02 bis ca. 5mm oberhalb der Kreuzmarkierung in den weissen Behälter füllen (wegen der Entlüftung beim ersten Schliessen/Öffnen reguliert sich der Flüssigkeitspegel wieder auf den Bereich der Markierung)
- weit geöffnete Schelle über den Behälter legen, Aggregat aufstecken, die Gummidichtung dichtet den Behälter sofort ab
- Schelle mit Schraubendreher oder 8 mm Einsatz schliessen
- Agregat einhängen, 3 Schrauben mit 10mm Einsatz festdrehen
- Beide Hochdruckleitungen mit 13 mm Einsatz festschrauben, vorher jeweils 2 Kupferdichtungen in die Vertiefung legen
- Eventuell ausgelaufenes ATF am Aggregat und in der Reserveradmulde wegwischen, genau nachsehen, ob irgendwo noch Überreste des ATF zu sehen sind
- Heckklappe mit Betätigung des Tasters oder des Funkschlüssels mehrmals Schliessen und Öffnen, dadurch entlüftet sich das System selbsttätig
- Metallverzweigung, Wagenheber und Reserverad wieder einbauen
FERTIG!

ZEITAUFWAND CA. 15 MINUTEN! (Da lohnt der Weg zur BMW-NL nicht).
          IP: ...[2.52.47]
Antal inlägg10.942 st
Postad/Inlagd2005-09-29 22:03
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
F11 530dX M-sport -16
Golf R -11

En snabböversättning med Babel Fish...

THE CAUSE: If not sufficient ATF is in the container of the aggregate, the line rises up no longer into the ATF and sucks air, therefore and closes the rear flap opens no longer completely, but moves only some centimeters. One should hear in any case with the manipulation of the automatic rear flap a Surren, this signaled that the instruction is implemented and an electrical defect does not have to be looked for.

NEEDED MATERIALS AND TOOLS:
- BMW ATF 02
- knarre with 10 mm and 13 mm of employments
- screwdrivers
- rags

PROCEEDING:
- rear flap open
- spare wheel, car lifting take out
- one sees a small aggregate with a white container in the spare wheel well in the rear of the vehicle, if the liquid in this container approx.. 1 cm under the cross marking is, must be refilled
- metal bypass out between jacking equipment and spare wheel well with thumbscrew solve and take
- 3 screws with 10mm employment loosen
- 2 screws of the two pressure pipes (blue and red marking) with 13mm employment loosen, running out ATF away immediately wipe, which in each case keeps both copper seals for the assembly
- aggregate take out and on a rag or a newspaper put, since because of dismantled pressure pipes something ATF could run out
- with screwdriver or 8 mm employment the large hose clamp at the white plastic container loosen and containers off downward take
- possibly white container and rubber seal with a clean rag clean
- BMW-ATF02 to approx. 5mm above the cross marking into the white container fill (because of the exhaust when first latch/opening the liquid level adjusts itself again on the range of the marking)
- clip over the container, opened far, put, aggregate to attach, the rubber seal seals the container immediately
- clip with screwdriver or 8 mm employment close
- Agregat hang up, 3 screws with 10mm employment tighten
- both high pressure pipes with 13 mm employment bolt on, before in each case 2 copper seals into the recess put
- possible run out ATF at the aggregate and in the spare wheel well wipe away, exactly check whether still remnants of the ATF are to be seen somewhere
- rear flap with manipulation of the tracer or the radio key several times latches and opening, thus the system airs out itself automatically
- metal bypass, jacking equipment and spare wheel again insert
FINISHED!

EXPENDITURE OF TIME APPROX.. 15 MINUTES! (there the way to the BMW NL is not worth).

___
//Ulf
          IP: ...[143.147]
Antal inlägg25 st
Postad/Inlagd2005-10-04 10:30
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
530 Touring-06
Luckan fixad,
Fyllde på olja och nu funkar öppning/stängning grymt bra, har sett att det varit lite olja i den vita burken hela tiden men jag har inte haft tid att ta tag i problemet.
Verkar som om verkstaden fyllt på för lite när dom monterade dit den nya "hydraulcylyndern" för ca 1 år sen eller så läker skiten...då monterar jag lös allt och sköter luckan med handkraft.

Grisigt jobb,

/Kejo           IP: ...[254.198]
Antal inlägg10.942 st
Postad/Inlagd2005-10-04 10:37
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
F11 530dX M-sport -16
Golf R -11

Var det avancerat GDS eller lika enkelt som det låter i beskrivningen? Har också detta på min "Att göra lista"...

___
//Ulf
          IP: ...[.194.26]
Antal inlägg25 st
Postad/Inlagd2005-10-04 10:43
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
530 Touring-06
Har en beskrivning som jag kan maila, denna beskrivning stämde inte riktigt med min "pump", hade inget påfyllnings hål så jag fick ta lös behållaren i botten och fylla på där.

Var grisigt men inte så svårt.

/Kejo           IP: ...[254.199]
Antal inlägg10.942 st
Postad/Inlagd2005-10-04 10:47
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
F11 530dX M-sport -16
Golf R -11

Du får gärna mail över din beskrivning.

___
//Ulf
          IP: ...[.194.26]
Antal inlägg25 st
Postad/Inlagd2005-10-04 11:00
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
530 Touring-06
Fixat.

/Kent           IP: ...[254.199]
Antal inlägg816 st
Postad/Inlagd2005-10-06 12:55
Anmäl svaretAnmäl svaret
Kejo!
Har du möjlighet att maila den till mig också..

Tacksam i så fall

T           IP: ...[.70.249]
Antal inlägg47 st
Postad/Inlagd2005-10-06 22:31
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
320da -12
Jah har med samma problem med öppning å stängning på min bil.
Har inte heller hunnit titta på det, men har varit rädd att man skulle få byta hela automatiken.
Tar också gärna emot ett mail.

          IP: ...[.123.66]
Antal inlägg100 st
Postad/Inlagd2005-10-07 18:23
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
530da touring 02
523i sedan 99
jag hade samma problem tills idag, jag tog bort den lilla burken som de ska va olja i o fyllde den till plustecknet på sidan av behållaren, de va allt som behövdes funkar kanon igen
ha de bengan

hej o hå           IP: ...[.21.151]
Antal inlägg10.942 st
Postad/Inlagd2005-10-08 21:31
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
F11 530dX M-sport -16
Golf R -11

Gav mig på detta idag. Oljenivån var låg och jag bestämde mig också att gå direkt på behållaren då det kändes som onödigt mycket arbete att montera isär allt. Fyllde upp oljan till rätt nivå och satte ihop allt.

Tyvärr så tycker jag inte funktionen har förbättrats så mycket. Har även efter påfyllningen haft två gånger då den inte orkat ta upp luckan. Däremot så har jag för första gången kunnat stänga luckan från fjärrkontrollen. Tidigare så gick den endast ner 1/3 för att sedan byta riktning och öppna sig igen. Hade även hoppats på att luckan skulle stänga lite mjukare men det är fortfarande lite av en duns när luckan kommer ner. Kan ju vara att detta inte har att göra med hydraliken utan är justeringssak.

___
//Ulf
          IP: ...[143.147]
Antal inlägg47 st
Postad/Inlagd2005-10-09 00:08
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
320da -12
Kan tänka mej att det är justering som behövs. Min lucka går upp jättelätt men orkar inte längre stänga.           IP: ...[.123.66]
Antal inlägg48 st
Postad/Inlagd2005-10-10 10:29
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
XC90V8-05
525iTouring-02
316TiACompact-02
Tjenare!

Skulle man kunna tänka sig att du lägger ut mailet i tråden programmer...detta fel verkar ju vara vanligare än man tror.
Jag köpte min bil när den hade gått c:a 700 mil och har aldrig kunnat stänga luckan med nyckeln...nu vet jag varför...

/casa
in da house           IP: ...[.87.193]
Antal inlägg10.942 st
Postad/Inlagd2005-10-10 10:47
Anmäl svaretAnmäl svaret
Äger följande bilarÄger följande bilar:
F11 530dX M-sport -16
Golf R -11

Mailet jag fick av Kejo innehåller ett antal bifogade dokument (från BMW's TIS) som beskriver detta så det är svårt att lägga ut i tråden...Är inte heller pigg på att lägga upp dessa på nätet för BMW brukar inte gilla detta...

Däremot så kan jag skicka vidare mailet till de som vill ha det.

___
//Ulf
          IP: ...[.194.26]
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Första sidan (ej tillgänglig)Föregående sida (ej tillgänglig)Nästa sidaSista sidan
Besvara

Viktigt: Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.

Användarnamn:
Lösenord: Kom ihåg lösenordet.    Glömt bort lösenordet?

Inkludera min användarsignaturRegler för forumet

 © 1997 - 2018 AutoPower.sePowerBörsen
Senaste 5 BMW

BMW 520d  -92
Pris: 79.000:-

BMW 325  -03
Pris: 35.000:-

BMW 535d  -08
Pris: 160.000:-

BMW X3  -12
Pris: 200.000:-

BMW 318i Touring M-sport  -02
Pris: 30.000:-
Gå till PowerBörsen Gå till PowerBörsen