Användarvillkor


AutoPower är en privat oberoende hemsida utan kopplingar till vare sig BMW AG eller BMW Sverige. Webbplatsen riktar sig till BMW-entusiaster och BMW-intresserade. BMW är ett registrerat varumärke som tillhör BMW AG.
 
Våra villkor
Ditt besök på vår webbplats står under nedanstående villkor.
 
Skydd av personuppgifter
I den utsträckning du lämnar ut uppgifter om dig själv då du besöker den här webbplatsen kommer de att behandlas i överensstämmelse med den vid varje tillfälle gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter. De uppgifter du lämnar ut om dig själv är säkra hos oss. Från det att vi har tagit emot uppgifterna kan du alltså lita på att vi behandlar dem konfidentiellt och säkert i enlighet med vad lagstiftningen kräver. Vi kan emellertid inte garantera säkerheten för de uppgifter du lämnar ut online innan uppgifterna har mottagits av oss. Om du är barn, ungdom eller om du inte har använt Internet tidigare bör du ta hjälp av en vuxen person som du litar på när du använder Internet och lämnar ut uppgifter om dig själv.
 
Vår nätetikett
När du använder AutoPowers diskussionsforum eller chatt medverkar du direkt med dina inlägg och här gäller inte det utgivaransvar som i övrigt gäller på AutoPowers webbplats. Du som användare är själv ansvarig för dina inlägg. Detta innebär att du som användare kan ställas till svars för dina inlägg. Du har heller inget meddelarskydd och vi kan inte garantera din anonymitet.
Inläggen får inte innehålla:
- hets mot folkgrupp eller annat av rasistisk karaktär
- kränkande uppgifter såsom förtal eller förolämpning hot eller stötande uppgifter
- olaga våldsskildring eller barnpornografi
- pornografi
- uppgifter som utgör upphovsrättsintrång
- spridning av datavirus
- erbjudande om sexuella tjänster
- uppmaning till brott
 
För AutoPowers diskussionsforum och chatt gäller sedvanlig nätetikett. Detta innebär att du ska använda en trevlig ton och hålla dig till diskussionsämnet. Du får inte använda AutoPowers webbplats till egna tävlingar, direktreklam, enkäter, massutskick, privata annonser eller dylikt. AutoPower förbehåller sig rätten att stänga av dig som användare om du bryter mot AutoPowers nätpolicy. I allvarliga fall görs en polisanmälan. I AutoPowers diskussionsforum och chatt kan det förekomma länkar till andra webbplatser. AutoPower tar inget ansvar för sådana länkar och om du väljer att klicka dig vidare med en länk gör du det på eget ansvar.
 
Användning av IP-adresser och cookies
För att fortlöpande kunna förbättra vår webbplats följer vi med i vilka sidor på webbplatsen som besöks och hur länge Internetanvändaren stannar på de olika sidorna. Det här görs med hjälp av registrering av IP-adresser på användarnas datorer och med hjälp av cookies. Registrering av din IP-adress är ett led i vår systemadministration och vi kan inte identifiera dig som person med hjälp av IP-adressen. En cookie är en liten fil som servern lagrar på din dator varefter cookien läser av datorns trafik på vår webbplats. Varje gång du besöker vår webbplats uppdateras cookien och returneras till din hårddisk. En cookie kan inte identifiera dig som person - den känner bara igen den cookie som den själv har lagt på din dator. Det är möjligt att ställa in webbläsaren till att blockera cookies. Det här kan du också göra med cookies från oss och du måste inte acceptera cookies för att kunna använda vår webbplats. Emellertid kan vissa delar av eller funktioner på webbplatsen inte användas om du inte tillåter cookies.
 
Länkar till andra Internetsidor
Vi kan inte ansvara för lagligheten i innehållet på och i administrationen av de Internetsidor vi länkar till från webbplatsen. Men vi hoppas att det skall vara tryggt att besöka både vår webbplats och andra delar av Internet. Om du upptäcker att de Internetsidor vi länkar till har ett olagligt eller kränkande innehåll är vi därför tacksamma för att höra från dig.
 
Rättighet till varumärken och material på den här webbplatsen
Vi och våra samarbetspartners förbehåller oss alla rättigheter till varumärken, upphovsrättsligt skyddat material och annat rättsligt skyddat innehåll på vår webbplats. Materialet får bara laddas ned för privat och icke-kommersiellt bruk och det nedladdade materialet får inte utan vårt föregående samtycke kopieras, redigeras eller på annat sätt göras till föremål för handlingar som är förbehållna innehavaren av de immateriella rättigheterna. Vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder mot användare som gör intrång på våra immateriella rättigheter eller på andra sätt missbrukar vår webbplats.
 
Ansvarsfriskrivning
På vår webbplats kan det finnas körbara hjälpprogram som till exempel ActiveX eller Javascript till ditt förfogande. Vi kan inte göras ansvariga för eventuella fel eller brister i dessa program, inte heller för skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du använder dessa program på vår webbplats. Vi kan inte heller göras ansvariga för någon slags förlust som är relaterad till din användning av innehållet på webbplatsen. Denna ansvarsfriskrivning omfattar direkta såväl som indirekta förluster, vilket inkluderar förluster som orsakas av driftstörningar och liknande. Vi förbehåller oss rätten att ändra ovanstående användningsvillkor för den här webbplatsen. Eventuella ändringar i villkoren kommer att framgå på webbplatsen.

Publicerad 2007-10-22 15:03. Uppdaterad 2007-10-22 15:03.
Copyright © 1997 - 2024 www.AutoPower.se


Annonser