Kapitel 6 - Det tyska registreringsbeviset

Det tyska registreringsbeviset

Det tyska registreringsbeviset heter "Fahrzeugbrief" (kallas "brief") och är en värdehandling. Tyskarna förvarar alltid sitt brief i kassaskåp eller bankfack. Detta beror på att om någon stjäl bilen och briefet, äger denna person bilen! Bilhandlarna är väldigt noggranna med dessa, och lånar aldrig ut det! Behandla därför detta dokument med respekt, både hos handlaren och efter köpet. Jag har själv lyckats tappa bort ett, vilket innebar ett rent helv**e att ordna upp.

Om du funderar på att köpa en leasingbil eller en belånad bil privat, ska du tänka på att banken har briefet i besittning tills bilen är avbetald. Detta kan ta någon dag att ordna.

I briefet kan du dessutom läsa om bilen är ändrad från standard på något sätt. Svensk Bilprovning är stenhårda när bilen inte är i orginalutförande. Ej godkänd! Då krävs intyg på att utförandet är orginal från generalagent eller dess ombud, eller att bilen ändras om till orginalutförande med intyg från generalagent eller dess ombud. Att köpa en chiptrimmad bil är alltså att be om problem. Kräv då att säljaren bygger om den till standard och besiktar om den i Tyskland, eller köp en annan bil. Det finns helt enkelt inga genvägar!Fahrzeugbrief

Fahrzeugbrief, framsida.På briefets framsida står alla tidigare ägare, men födelsedatum om ägaren inte var ett företag. Här går det också att se om bilen varit avställd ("Stillegung") en längre tid, vilket kan tyda på en större krockreparation. Det kan ju naturligtvis också betyda att den tidigare ägaren jobbade utomlands en period, men var vaksam!Fahrzeugbrief

Fahrzeugbrief, baksida.


På baksidan står alla tekniska data; motorstyrka (rad 7), toppfart (rad 6), godkända däckdimensioner (rad 20-23) osv. En mycket viktig uppgift är rad 32, "Erstzulassung". Detta datum visar vilken dag bilen är tagen i bruk första gången, vilket ger en indikation på årsmodellen, tom 1998 års modell. Efter 1998 är årsmodellerna avskaffade, och datum för första påställning blir samma som det tyska. Alla ändringar från orginal är också införda, oftast på mittuppslaget. I samma kolumn som ändringarna står även datum för omtypning, vilket gör det lätt att se om ändringen är fabriksgjord (dvs ändrad i samband med datum för första påställning).

Briefet har också ett nummer, som helst ska stå med på kvittot när du köper bilen. Detta nummer står överst på baksidan, på varje delsida. I vissa fall är det viktigt att veta om bilen är en reimport, dvs importerat ifrån ett annat land till Tyskland. Bilprovningen pratar till exempel om "Ursprungsregistreringsland" i kraven för att man ska kunna registrera bilen i Sverige. På sid två i "breifet", kolumn tre, står tre siffror som anger typ av fordon, fabrikat och modell. Efter dessa tre siffror på högerkanten står det sex siffror. Om dessa sex siffror samtliga är nollor är fordonet reimporterat. Detta är väsentligt eftersom bilen får ny årsmodell vid reimport, samt det kan vara svårt att följa bilens historia. För att se hur reimport påverkar registreringsbesiktningen, gå in på Vägverkets hemsida, som finns på länksidan!

På bilar registerade efter 1:a oktober 2005 används det nya tyska registreringsbeviset. Innehållet i det nya är i stort sett detsamma, däremot skiljer sig utseendet. Nytt är också att det nya registreringsbeviset liksom det svenska är tvådelat, där endast den ena delen ska förvaras i bilen. Del 1 kan förvaras i bilen, och ersätter främst det gamla "Fahrzeugschein" som tyskarna ofta hade liggande i bilen. Del 2 är den del som tex banker håller som säkerhet vid avbetalningsköp och leasing.Nya brifet

Kaptel 7: Besiktningen i Sverige  arrow

Publicerad 2007-08-28 16:02. Uppdaterad 2007-08-28 16:02.
Copyright © 1997 - 2024 www.AutoPower.se


Annonser