BMW 5-serien - E39

BMW E39 lanserades 1996 och tillverkningen upphörde 2004, på slutet var bara touringmodellen kvar. Se modellguiden för mer information om vilka motor- och karossalternativ som sålts i Sverige. Mycket hög komfort men kvalitetsmässigt ett steg tillbaka gentemot föregångaren.

Generella typfel på E39:
Strulande ABS-givare är ett vanligt fel på E39. Givarna är känsliga för vägsalt vilket gör att de lägger av med tiden. Trasiga ABS-givare resulterar i att ABS lampan tänds och systemet sätts ur funktion. Ett sensorbyte kostar ca 1800 kr.

Styrenheten till ABS & ASC/DSC (beroende på utrustning) kan gå sönder på årsmodell -99 och -00. Detta resulterar i att ABS och ASC/DCS-lampan tänds och systemen sätts ur funktion. Diagnosdatorn läser av felet som fel på ABS-givare. Kvarstår felet efter byte är det styrenheten som behöver bytas. En ny styrenhet kostar 5.990:- och måste kodas om av BMW innan den börjar fungera igen.

Bakhjulslagren på tidiga modeller kan släppa in fukt p.g.a. dåliga tätningar/packboxar. Ett malande ljud som ändras när man svänger indikerar ett slitet hjullager. Ett nytt bakhjulslager kostar 465:- hos MotorNord och tar ca 2 timmar att byta.

Kontrollampan märkt "Airbag" i instrumenteringen kan tändas under färd. Detta innebär att bilens airbagsystem är satt ur funktion. Problemet orsakas oftast av att det uppkommer glapp i kablage/anslutningsdon till bältessträckarna. En annan felkälla till samma problem är att sensormattan till airbagen i det främre passagerarsätet går sönder. Att byta sensormatta kostar ca 4.000:-. Se även: [ LÄNK ]

Bromsarna tar även mycket stryk av bilarnas höga vikt. Framför allt är det vanligt att framskivorna slits ner med tiden och blir tunna och/eller slår sig p.g.a. överhettning och blir skeva. Är skivorna skeva uppstår vibrationer i framvagnen när man bromsar med ett bestämt pedaltryck. Även en visuell kontroll av skivornas skick kan vara bra, rostiga skivor på bilar som körs flitigt kan betyda kärvande ok, vanligt förekommande på de bakre skivorna. Kontrollera även att handbromsen tar som den ska och framför allt att den tar på båda bakhjulen.

Innandömet av katalysatorerna på 540 men även M52 kan lossna och täppa till vid höga varvtal, vilket leder till att motorstyrningen stänger av en eller flera cylindrar. Ett kännetecken är att bilen går dåligt och/eller tappar kraft vid högre varvtal (från 3500 till 4000 rpm). Man kan även hissa upp bilen och knacka försiktigt på katalysatorerna och höra hur det låter. Att byta katalysatorerna på en 540i kostar ca 12.000:-.

Pixelbortfall i displayen i instrumenteringen är ett vanligt fel som drabbar E39or. Problemet sitter i kontaktytorna till displayens kretskort, som på grund av smuts eller fukt får nedsatt funktionalitet. Problemet dyker upp oberoende av årsmodell eller miltal. Många har försökt rengöra kontaktytorna, utan att lyckas helt. Byte kostar ca 6.000:-.

Rost i bagageluckan är ett problem som drabbar många E39or. Touring är svårast drabbad men sedanmodellen är inte helt förskonad. Enligt uppgift ger BMW 6 års goodwillgaranti angående rost i bakluckor så ta det i beaktande.

Låset på bagageluckan kärvar på många E39or, men det är ganska enkelt att åtgärda.

Kylaren är en punkt som bör granskas noggrant på ett tilltänkt objekt! Kylaren till E39 har delar som är tillverkade av plast, vilket inte håller lika bra som metall. Det är inte helt ovanligt att plasten till kylaren och även expansionskärlet vittrar sönder. Problemet verkar främst drabba alla E39or tillverkade fram till september-98 samt 540 i alla årsmodeller. Det är även vanligt att det läcker kylarvätska från en givare, precis under expansionskärlet och drabbar oftast 540i. Ett annat vanligt fel är att kylaren på grund av högt eftertryck (när motorn stängs av) deformeras och trycks isär när den blir äldre. Bild på skadad kylare: [ LÄNK ]

Fläktkopplingen på E39 som är av visko-typ kan med tiden råka ut för nedsatt funktionalitet. Symptomen är att temperaturmätaren går upp för högt under kökörning eller vid höga temperaturer, med kokning som följd. Kontroll av fläktkopplingen görs enklast genom att man tar tag i fläktens vingar och känner efter om det glappar i fläktens centrum. Det ska även vara ett visst motstånd när man snurrar på fläkten för hand. En fläktkoppling kostar ca 1.400:-.

I elektronikboxen under höger kupéfilter sitter ett relä till vindrutetorkarna som brukar bli lite bränt i en av kontakterna, vilket gör att torkarna går förbi vändpunkterna innan de vänder.

Kupéfläkten har ibland utan någon anledning lagt av trots att klimatdisplayen visar att det blåser för fullt. Det är oftast fläktmotståndet (som egentligen är ett effektslutsteg) som är orsaken. Det är inte dyrt men lite pilligt att åtgärda. Mektips: [ LÄNK ]

Vibrationer i fram- och bakvagn är ett problem som både kan vara irriterade och omständigt att bli av med. Det finns många olika felkällor som kan ge upphov till vibrationer. Är vibrationerna koncentrerade till speciella hastigheter och kvarstår när motor och växellåda frikopplas, innebär det oftast att problemet är relaterat till ett eller flera hjul. E39 är väldigt känslig när det gäller obalans och orundhet, däcken bör alltid vara av bra kvalitet och nollbalanserade för att få en perfekt gång.

"Mätarjustering" förekommer i stor utsträckning. Många exemplar är backade 5-10.000 mil utan att det syns vid en optisk kontroll. Ju noggrannare man kan kontrollera historiken desto bättre. Ta ut utdrag från BMW vilka garantireparationer som gjorts. Stäm av serviceboken gentemot de serviceställen som är noterade däri. Fenomenet förekommer på svensksålda bilar också, men de riktigt stora skruvningarna är naturligtvis lättast att göra i samband med importen till Sverige. Notera att så kallade "mätarintyg" från BMW Sverige absolut inte skall tas som en garanti för att bilen inte är manipulerad. Det är inga problem för en någorlunda professionell mätarjusterare att även justera den så kallade ljusmodulen som ligger till grund för mätarintyget.

M52 520i/523i/528i 96-00
Mycket hållbar motorkonstruktion i lättmetall utan några direkta svagheter. Tickande ventiler kan förekomma, vilket oftast orsakas av igensatta hydrauliska ventilyftare som i sin tur kan indikera slarv med oljebyten. 1999 fick M52 motorn en teknisk uppdatering i form av Dubbel Vanos, vilket ger lägre förbrukning samt bättre vridmoment på låga varv.

M54 520i/525i/530i 01-
Mycket hållbar motorkonstruktion utan direkta svagheter. Tickande ventiler kan förekomma, vilket oftast orsakas av igensatta hydrauliska ventilyftare som i sin tur kan indikera slarv med oljebyten.

M62 535i/540i
Lyckad och slitstark motorkonstruktion som efterträder M60 och har i princip samma svaga punkter som sin föregångare. Oljepumpsbultarna brukar lossna med tiden p.g.a. vibrationer som uppkommer i motorn under drift. Har man nyligen köp en V8 så bör man snarast möjligt se till att få oljepumpsbultarna kontrollerade och åtdragna. Detta görs lämpligen i samband med en service. Svag punkt nr 2 är läckande insugsmembran, och ger symptom som vibrationer och ojämn tomgång. Själva membranet kostar ca 400 kr på BMW och tar ca 3h att byta för en van mekaniker. Svag punkt nr 3 heter läckande ventilkåpspackning, och upptäcks ofta i samband med byte av tändstift. Finns det olja kring hålet där stiften sitter så är det med stor sannolikhet ventilkåpspackningen som har börjat läcka. Ett problem som ger ojämn tomgång. Nya ventilkåpspackningar kostar ca 260 kr/sida och tar ca 1h/sida att byta. 1999 fick M62-motorn en teknisk uppdatering i form av Vanos, vilket ger lägre förbrukning samt (ännu) bättre vridmoment på låga varv.

M51 525tds
I Tyskland har man en "fetare" dieselblandning än vad vi har här i Sverige. Problemet som då uppstår är att packningarna i dieselpumpen torkar och spricker, vilket leder till att den suger tjuvluft och bilen blir svår att starta. Tomgången blir ojämn eller obefintlig. Tipset när man importerar en dieselbil från Tyskland är att man lämnar in pumpen och får den ompackad. Det kostar cirka 4.000:- plus moms hos ett företag som är specialiserade på dieselpumpar, exempelvis Akita i Göteborg. Gör man inte det och packningarna spricker kan drivaxeln i pumpen slitas ut. Byte av pump kostar hos BMW 13.800:- + arbetskostnad.

S62 M5
Luftmängdmätarna är en svag punkt hos M5an, vilket visar sig i form av att motorn går ojämnt och tappar kraft. Trasiga luftmängdmätare kan lura vanos-enheterna till att inta felaktiga lägen i förhållande till rådande driftsförhållanden, vilket kan resultera i att oerfarna verkstäder misstolkar det som fel på Vanos (p.g.a missvisande felkoder), vilket i sin tur kan bli ytterst kostsamt för kunden. Nya Luftmängdmätare kostar ca 7.000:- (3.500:-/sida).

Hög oljeförbrukning drabbade många tidiga M5or, vilket berodde på otäta kolvringar. Block och kolvringar uppdaterades 2000.

Defekt Vanos-enhet drabbar vissa M5or och visar sig i form av att motorn går ojämnt och tappar kraft. Byte av Vanos-enheter kostar ca 16.000:- per cylinderrad.

Vanos-enheten har en justeringscylinder som arbetar med oljetryck. På tidiga modeller töms cylindern på olja när motorn stängs av, vilket resulterar i några sekunders missljud från vanos-enheten när motorn startas. Detta är dock endast ett skönhetsfel som varken påverkar motoreffekten eller hållbarheten. Bilar tillverkade augusti 2000 och senare har en modifierad justeringscylinder, som håller kvar oljetrycket även efter att motorn stängts av. Detta är ett system som kan ha eftermonterats på vissa äldre M5or.

Touring:
Bakrutetorkare som kärvar är ett vanligt problem på E39 Touring. Detta beror oftast på ett trasigt relä eller att det samlats för mycket salt och smuts i fästet, vilket leder till att torkaren går så trögt att elektroniken bryter. Vanliga symptom är att torkaren bara fungerar ibland eller att den går över en del av rutan och sedan stannar osv.

Slitna bussningar i bakvagnen på Touring modellerna ger upphov till vibrationer under körning. Dessa vibrationer uppkommer oftast mellan 100 och 110 km/h.

Kabelstammen vid gångjärnen till bakluckan är en annan vanlig felkälla, kablarna i kabelstammen nöts av vilket resulterar i ologiska störningar i bilens elektronik.

Mikrobrytaren till glasrutan kan lägga av men är enkel att byta.

Gasdämparna till glasrutan kan tappa spänsten, vilket gör att glasrutan inte stannar uppe.
Publicerad 2007-10-11 15:04. Uppdaterad 2007-10-11 15:04.
Copyright © 1997 - 2024 www.AutoPower.se


Annonser